Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SAB/Kr 154/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-10-17

. skargi K. J., na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji, w przedmiocie odszkodowania za chorobę zawodową, , , , skargę odrzuca., , , , Pismem z 15 lipca 2017 r. K...
chorób zawodowych. W piśmie szczegółowo opisane zostały różnorodne schorzenia związane, zdaniem skarżącego, ze służbą w Policji., Decyzją nr [...] z 8 czerwca 2012 r...

II SA/Wa 662/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-09

u niego choroba 'borelioza' jest chorobą zawodową powstałą w związku ze służbą. Raport rozpatrzono pozytywnie i został skierowany do [...] RKL w [...] - pismo...
p. 2, r. 5, kat. B załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz...

II SA/Wa 2991/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-09

czego i wskutek chorób zawodowych stał się całkowicie i trwale niezdolnym do czynnej służby w Policji, stojąc się inwalidą, co skutkowało w związku ze zwolnieniem ze służby...
(...) wobec równoczesnego uzyskania prawa do jednorazowego odszkodowania za choroby zawodowe związane z takimi warunkami bądź właściwościami służby czynnej w Policji...

II SA/Bk 759/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-12-08

. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773 ze zm., dalej: 'u.s.w.'), do regulacji dotyczącej dokumentowania świadczeń...
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zawartej § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie...

III SA/Łd 80/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-30

., tj. w załączniki nr 2 pkt 2 i 11. Jednakże jedynie choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, tzw. choroba zawodowa uprawnia...
, do którego mają zastosowanie przepisy o uposażeniu policjanta w czasie choroby, a w szczególności art. 121b ust. 1 oraz ust. 5 i 6 ustawy o Policji., W okresie przebywania na zwolnieniu...

II SA/Bk 130/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-18

i obserwacji mojej osoby zmienił diagnozę na zaburzenia depresyjne lękowe mieszane, które znajdują się na liście chorób zawodowych w policji., W odpowiedzi na skargę Komendant...
zdrowia oraz ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych chorób ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. W orzeczeniu...

II SAB/Bk 131/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-02-28

wnioskodawcy należy odwołać się do regulacji art. 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017...
r., poz. 1773 ze zm.), zgodnie z którym do kwestii dokumentowania świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych stosowany jest analogicznie § 7...

I OSK 1704/17 - Wyrok NSA z 2019-04-16

chorobowym, do którego mają zastosowanie przepisy o uposażeniu policjanta w czasie choroby, a w szczególności art. 121b ust. 1 oraz ust. 5 i 6 ustawy o Policji., W okresie...
za okres przebywania na zwolnieniach lekarskich następują wtedy, gdy choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby (art. 121b ust. 5 pkt 2...

II SA/Go 789/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-05

związku choroby lub ułomności z zawodową służbą wojskową. Z kolei § 23 rozporządzenia określa szczegółowo rodzaje dokumentów jakie jednostka wojskowa przesyła do TWKL...
do pełnienia służby, żołnierza który nie wykonuje swoich zadań z powodu choroby, a więc takiego żołnierza zawodowego, który przebywa na zwolnieniu lekarskim. W takiej sytuacji...

II SA/Wa 3071/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-07

. profesjonalny pełnomocnik skarżącej (ustanowiony do reprezentacji skarżącej wyłącznie w tym dniu) oświadczył, że schorzenie skarżącej jest chorobą zawodową i skarżąca powinna...
nie powstało wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby / choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Powyższe...
1   Następne >   +2   +5   +10   81