Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ka 557/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-12-14

. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję. Decyzją z dnia [...]. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w R., na podstawie art...
Ministrów z dnia 18 listopada 1983r. w sprawie chorób zawodowych ( Dz.U. nr 65, poz. 294 ze zm. ) stwierdził, że u p. R. W. brak było podstaw do rozpoznania choroby...

II SA/Po 2875/02 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-12-15

Sanitarnego z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej o d d a l a s k a r g ę. /-/ W. Długaszewska /-/ M. Lorych-Olszanowska /-/ M. Kosewska Zaskarżoną decyzją...
literniczych, plakatów, reklam, malowanie tuszem kreślarskim i temperą emulsyjną. W związku z podejrzeniem choroby zawodowej M. K. została zbadana w Centrum Medycyny Pracy...

III SA/Lu 471/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-12-13

na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] lipca 2007 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia...
. od decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] znak: [...] o braku podstaw do stwierdzenia u niego choroby zawodowej...

VII SA/Wa 1413/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-23

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [...] z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej I. skargę oddala; II. przyznaje ze środków...
. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 ze zm.) - po rozpoznaniu zgłoszenia choroby zawodowej - nie stwierdził u J. R. choroby zawodowej: przewlekłej...

II SA/Kr 322/02 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-11-30

w [...] z dnia 8 listopada 2001 r, Nr : [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji Uzasadnienie...
., nr [...], którą orzeczono o braku podstaw do stwierdzenia u T. B. chorób zawodowych wymienionych w poz. 2,3,4 i 6 wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik...

IV SA/Wr 186/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-07-05

. z o.o z/s w G. na decyzję D. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala...
w W. (dalej organ pierwszej instancji) o zgłoszeniu podejrzenia wystąpienia u Z. H. (dalej pracownica) choroby zawodowej - zespołu cieśni w obrębie nadgarstka prawego i lewego...

III SA/Gd 575/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-18

[...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia 20 kwietnia 2018 r...
Powiatowy Inspektor Sanitarny w [...] nie stwierdził u M. J. (dalej zwanej: 'stroną' albo 'skarżącą') choroby zawodowej oznaczonej jako: przewlekłe choroby układu ruchu...

II OSK 709/10 - Wyrok NSA z 2010-07-27

Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia [...] listopada 2009 r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia...
r. w przedmiocie choroby zawodowej., Przedstawiając w uzasadnieniu stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji wskazał, że zaskarżoną decyzją, po rozpoznaniu odwołania...

II SA/Go 177/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2005-09-21

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ja decyzję Państwowego...
: dwadzieścia jeden złotych 40/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. W dniu [...] marca 2002r. W.W. zgłosiła podejrzenie choroby zawodowej do Wojewódzkiego Ośrodka...

IV SA/Gl 867/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-28

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] wydaną na podstawie o art. 104 § 1 i 2 Kodeksu...
.) oraz art. 235¹ i art. 235² Kodeksu pracy oraz § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. Nr 105 poz. 869...
1   -10   -5   -2   < Poprzednie   100