Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 316/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-11

. na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r...
jest podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej - obustronnego trwałego odbiorczego ubytku słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowanego hałasem, wymienionej...

III SA/Kr 1148/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-14

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 lipca 2022 r. znak NP.9081.2.22.2022 w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia 14...
: HP.9081.1.52.2021 z dnia 31 marca 2022 r. o stwierdzeniu u E. G. (dalej: Pielęgniarka), choroby zawodowej - choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa, wymienionej...

III SA/Kr 1149/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-14

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 7 lipca 2022 r. znak NP.9081.2.37.2022 w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę Decyzją z dnia 7...
. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych...

II SA/Po 115/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-04-15

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie choroby zawodowej; oddala skargę Decyzją z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...), Państwowy...
podstaw do stwierdzenia u B. K. choroby zawodowej w postaci przewlekłego zapalenie nadkłykcia kości ramiennej., Uzasadniając powyższe rozstrzygnięcie wyjaśniono, że B. K...

IV SA/Wr 140/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-29

. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we W. z dnia [...] marca 2010 r. nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej oddala skargę...
. utrzymał w mocy decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej...

III SA/Kr 193/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-11-06

w dniu 6 listopada 2012r., sprawy ze skargi E. G., na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z dnia 30 listopada 2011r. Nr [...], w przedmiocie choroby zawodowej...
[...] 2011 r., znak: [...], o braku podstaw do stwierdzenia u E. G. choroby zawodowej pod postacią przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem...

IV SA/Gl 67/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-10

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Państwowego...
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1983 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 65, poz. 294 ze zm.) w zw. z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca...

III SA/Gl 913/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-11-17

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji...
do stwierdzenia choroby zawodowej - pylicy płuc pochodzenia zawodowego, wskazanej w pozycji 2 wykazu chorób zawodowych stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady...

II OSK 2692/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. z dnia [...]. lipca 2014 r. nr [...]. w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę kasacyjną. Przedmiotem skargi kasacyjnej złożonej...
na decyzję [...]. Państwowego Inspektora Sanitarnego w K. na decyzję z dnia [...]. lipca 2014 roku nr [...].w przedmiocie choroby zawodowej., Powyższy wyrok został...

II SA/Po 901/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-26

[...] października 2021 r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny decyzją z dnia [...] października 2021 r...
. nr [...] utrzymał w mocy zaskarżoną przez H. Ł. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w T. z dnia [...] marca 2021 r. znak [...] wydaną w przedmiocie choroby zawodowej...
1   -5   -2   < Poprzednie   11   Następne >   +2   +5   +10   100