Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

III SA/Po 341/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-08

za długoletnia pracę, świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych, jak również do dodatku funkcyjnego przysługującego w związku z pełnioną...
służbowego w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury, pełniąc odtąd zawodową służbę wojskową w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury., Na mocy decyzji...

III SA/Po 186/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-31

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za długoletnia pracę, świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych, jak również do dodatku...
. nr [...] A. M. został zwolniony z zajmowanego stanowiska służbowego w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury, pełniąc odtąd zawodową służbę wojskową w powszechnej...

I OSK 37/18 - Wyrok NSA z 2019-08-02

przy pracy i chorób zawodowych, jak również do dodatku funkcyjnego przysługującego w związku z pełnioną funkcją., Ustawa - Prawo o prokuraturze stanowi o uprawnieniu do dodatku...
wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.). W przedmiotowej decyzji stwierdził, że wyżej wymieniony żołnierz zawodowy z dniem [...] kwietnia...

I OSK 2176/17 - Wyrok NSA z 2019-08-02

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za długoletnią pracę, świadczeń odszkodowawczych, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jak również do dodatku...
r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.). W przedmiotowej decyzji stwierdził, że wyżej wymieniony żołnierz zawodowy z dniem...

I OSK 883/18 - Wyrok NSA z 2019-08-02

wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za długoletnią pracę, świadczeń odszkodowawczych, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jak również do dodatku funkcyjnego...
ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych ( Dz. U. z 2014r. , poz. 1414 ze zm.). W przedmiotowej decyzji stwierdził, że wyżej wymieniony...

I OSK 2009/18 - Wyrok NSA z 2019-08-02

mnożników podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za długoletnią pracę, świadczeń odszkodowawczych, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych...
zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.). W przedmiotowej decyzji stwierdził, że wyżej wymieniony żołnierz zawodowy z dniem [...] kwietnia 2016 r. został...

I OSK 1866/17 - Wyrok NSA z 2019-05-23

ustalenia wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za długoletnią pracę, świadczeń odszkodowawczych, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jak również do dodatku...
decyzji podał art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 22 ust. 1 pkt 2, ust. 1a i 4 oraz art. 23 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j.: Dz...

II SA/Po 1045/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-22

przy pracy, chorób zawodowych, jak również do dodatku funkcyjnego przysługującego w związku z pełnioną funkcją. Ustawa - Prawo o prokuraturze wskazuje na uprawnienie...
k.p.a.) i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 330, ze zm.), art. 24 § 3 ustawy z dnia 28...

I OSK 1570/17 - Wyrok NSA z 2019-04-17

przy pracy i chorób zawodowych, jak również do dodatku funkcyjnego przysługującego w związku z pełnioną funkcją., Ustawa - Prawo o prokuraturze stanowi...
. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1414 ze zm.)., Prokurator Okręgowy w [...] decyzją z dnia [...] kwietnia 2016 r...

II SA/Po 359/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-06

zasadniczego, dodatku za długoletnia pracę, świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków przy pracy, chorób zawodowych, jak również do dodatku funkcyjnego przysługującego...
., poz. 2096, ze zm., dalej k.p.a.) i art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 173, ze zm.) oraz § 2...
1   Następne >   3