Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Rz 411/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy z dnia [...] grudnia 2019 r., nr [...]. Decyzją z dnia...
(Dz. U z 2018 r. poz. 2220 ze zm., dalej: 'u.ś.r.'), orzekającej o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną córką (pkt 1...

II SA/Łd 863/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-10

Kolegium Odwoławczego w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
., nr [...] o odmowie przyznania E.W. świadczenia pielęgnacyjnego z tytuły rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki...

II SA/Ke 1015/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-02-24

z dnia [...] 2020 r. znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z [...] września 2020 r., znak...
: [...], po rozpatrzeniu odwołania R. P.K. od decyzji z [...] czerwca 2020 r. wydanej z upoważnienia Burmistrza S., odmawiającej przyznania R.P.K. świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Po 1152/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-04-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] października 2018r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego Uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję...
Prezydenta Miasta P. nr [...], z dnia [...] marca 2018 r., w przedmiocie odmowy przyznania Panu Z. K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...

II SA/Go 85/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-03-10

Odwoławczego z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
z dnia [...]r., nr [...] Wnioskiem złożonym w dniu 25 września 2020 r. D.A. zwróciła się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem D.A....

II SA/Go 737/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-12-18

Samorządowego Kolegium Odwoławczego [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Centrum Pomocy Rodzinie odmówił B.B. świadczenia w formie świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego w związku...

II SA/Łd 854/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-02-20

ze skargi K. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. B.A....
: [...] o odmowie przyznania K. F. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad P. F. od dnia 1 lipca 2017r...

II SA/Rz 1265/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-20

z dnia [...] września 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] lipca...
odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad córką S.B., W zaskarżonej do Sądu decyzji Organ przyjął, iż wnioskiem z dnia [...] lipca 2019 r. M.B....

IV SA/Wr 362/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-12-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej punktu 2...
administracyjne w sprawie wszczęte zostało wnioskiem E. L. (dalej: strona , skarżąca) z dnia 1 marca 2019r. o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na babcię H...

IV SA/Po 1608/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-11-26

[...] sierpnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy...
I instancji) z [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100