Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 2/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-03-23

[...] października 2020 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz R...
. z [...] czerwca 2020 r., znak: [...] odmawiającą przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania...

II SA/Po 1289/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] 2013 roku Nr [...] w przedmiocie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego; I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
zmieniająca, w skrócie: zm.u.ś.r.), z urzędu odmówił E. D. prawa do dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w wysokości 100 zł...

II SA/Lu 541/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-11-25

[...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego skargę oddala. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [...] r. znak: [...], po rozpatrzeniu...
odwołania M. L. (dalej jako: 'skarżąca'), utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Z. z dnia [...] r. znak: [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Op 22/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-02-16

września 2020 r., nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w zakresie w jakim utrzymuje w mocy punkt 1 decyzji...
Burmistrza Brzegu z dnia 18 czerwca 2020 r., nr [...] oraz punkt 2 tej decyzji w części dotyczącej daty początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, 2) uchyla punkt 1...

IV SA/Po 824/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-23

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oaz poprzedzającą...
kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2018 (M.P z 2017r., poz.1014), upoważnienia Prezydenta Miasta [...] do prowadzenia postępowań administracyjnych oraz wydawania...

I SA/Wa 2106/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2023-04-12

Odwoławczego w [...] z dnia 22 czerwca 2022 r. nr SKO/4111/327/2022 w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
, w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym...

I OSK 780/20 - Wyrok NSA z 2020-08-18

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia [...] października 2019 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
. P. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego na niepełnosprawną córkę - L. P.. W uzasadnieniu powołał art. 17 ust. 1, ust. 1a i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28...

VIII SA/Wa 479/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-08-17

J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] kwietnia 2022 r. znak: [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...
ustalającej datę początkową świadczenia pielęgnacyjnego od [...] lutego 2022 r. Zaskarżoną decyzją z [...] kwietnia 2022 r. znak: [...]Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

I OSK 537/21 - Wyrok NSA z 2021-10-06

Kolegium Odwoławczego w G. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
. z [...] września 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w punkcie I. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...

II SA/Rz 411/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-25

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Wójta Gminy z dnia [...] grudnia 2019 r., nr [...]. Decyzją z dnia...
(Dz. U z 2018 r. poz. 2220 ze zm., dalej: 'u.ś.r.'), orzekającej o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną córką (pkt 1...
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   100