Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 2102/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-28

z zaświadczenia wydanego w dniu 18 października 2010 r. przez Urząd W. świadczenie pielęgnacyjne zostało przyznane skarżącej z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej...
Sądu Rejonowego [...]- w aktach) oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze w wysokości 801 zł (stan na dzień 10 września 2010 r. - zaświadczenie w aktach). Jak wynika z kolei...

II SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-16

miesięcznie oraz świadczenia rodzinne i opiekuńcze w wysokości 801 zł, w tym 520 zł świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką...
, co następuje., Wnioskodawczyni samotnie wychowuje 3,5-letnie niepełnosprawne dziecko. Dochód stanowi świadczenie alimentacyjne uzyskiwane na dziecko w wysokości, 1600 zł...

II SA/Wa 1228/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

oraz świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny., Do stałych niezbędnych kosztów utrzymania wnioskodawcy zaliczyli opłaty za prąd - 139,75 zł w sierpniu i 213,95 zł...
dochodu w gospodarstwie domowym są świadczenia z zakresu pomocy społecznej, łącznie 1.327 zł. Kwoty te są jedynie uzupełniane dochodem z prowadzonej działalności rolniczej...

II SA/Wa 1083/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-27

, świadczenie pielęgnacyjne) w wysokości 1684 zł (w czerwcu 2012 r.)., W piśmie z dnia 6 sierpnia 2012 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku skarżąca wskazali następujące wydatki...
. Skarżący uzyskuje dochód w wysokości ok. 600 zł z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego ponadto K. A. otrzymuje świadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej...

II SA/Wa 1740/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-13

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego (w łącznej wysokości 1.069 zł). Wnioskodawczyni podała też, że mąż z tytułu umowy zlecenia za miesiąc...

II SA/Wa 1622/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

i życiowej - jest osobą całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a jedyny dochód jego gospodarstwa domowego stanowi świadczenie rentowe wraz...
z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1.530,16 zł miesięcznie. Oświadczył, że nie posiada majątku ani oszczędności. Podał, że opłaty za mieszkanie i media wynoszą 700-800 zł...

II SA/Wa 604/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

). Strona uzyskuje również świadczenia z zakresu, pomocy społecznej w wysokości od 100 do 250 zł miesięcznie. Majątek stanowi mieszkanie o powierzchni 77 m2. Miesięczna opłata...
pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 1008,08 zł. Korzysta też ze świadczeń z zakresu pomocy społecznej. Opłata mieszkaniowa w wysokości 807,96 zł pochłania większą część...

II SA/Wa 160/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-04

samodzielnie, a na miesięczny dochód w tym gospodarstwie składa się kwota świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 821...

II SA/Wa 293/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-13

z ojcem i pełnoletnią siostrą. Źródłem utrzymania w tym gospodarstwie jest świadczenia rentowe skarżącego w wysokości 1.388,69 zł netto oraz świadczenie emerytalne jego ojca...
w wysokości 1.783, 86 zł netto. Powyższe źródła utrzymania uzupełnia przyznany skarżącemu zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł netto., Siostra skarżącego jest osobą...

II SA/Wa 293/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-30

domowego składa się jego świadczenie rentowe w wysokości 1.388,69 zł netto i zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł netto emerytura jego ojca w kwocie 1.783,86 zł netto...
1   Następne >   2