Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Gd 238/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-07-21

w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, zeznania podatkowego, zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-1, ewidencji środków trwałych oraz dokumentów mających...
w postaci świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł miesięcznie., Skarżąca posiada wprowadzony do ewidencji środków trwałych samochód marki [...], rok produkcji 1999...

III SA/Kr 646/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-22

z konkubiną oraz dwójką niepełnoletnich dzieci, z których jeden syn jest niepełnosprawny. Rodzina utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł, zasiłku...
, znaczne koszty leczenia. Wskazuje iż rodzina utrzymuje się ze świadczeń socjalnych, pielęgnacyjnych, oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez konkubinę., Zdaniem...

III SA/Lu 1268/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-02-17

jest jedynie świadczenie pielęgnacyjne pobierane przez jej męża z tytułu opieki nad siostrą oraz świadczenie wychowawcze 500+ na dziecko. Trzyosobowa rodzina, w skład...

III SA/Gd 238/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-09

od stycznia do czerwca 2010 r. działalność gospodarcza przyniosła stratę w wysokości 202, 13 zł. Małżonek wnioskodawczyni posiada dochód w postaci świadczenia...
pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł miesięcznie., Udokumentowane przez skarżącą wydatki z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej, ubezpieczenia mieszkania, za energię elektryczną...

V SA/Wa 1335/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-29

alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych...
świadczenia. Chodzi zatem o sytuację, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, a który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem...

V SA/Wa 2535/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-29

pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów...
, w szczególności która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia. Chodzi zatem o sytuację, gdy grozi utrata...

V SA/Wa 3390/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-12

, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z pomocy społecznej (art. 10 § 4 u.p.e.a.). Świadczenia powtarzające...
lub wyegzekwowanego świadczenia. Chodzi zatem o sytuację, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, a który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym...

III SA/Łd 463/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-03

wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów...
zaistnienia takiej szkody (majątkowej, a także niemajątkowej), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia...

II GZ 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne...
, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Wprowadzona...

II GZ 14/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z pomocy społecznej...
we wniosku o przyznanie prawa pomocy okoliczności takie jak: niski dochód skarżącej w wysokości 900 zł brutto z pracy dorywczej, świadczenie alimentacyjne małoletniej...
1   Następne >   3