Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 240/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-20

w mocy decyzję Prezydenta [...] z dnia [...] października 2020 r. nr [...] odmawiającą przyznania H. C.(1) świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
z [...] lutego 2020 r. wystąpiła o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem H. C.(2)., Prezydent [...] decyzją z [...] czerwca 2020 r...

I SO/Wa 15/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-07

.. Źródłem utrzymania rodziny jest renta syna skarżącej w wysokości [...] zł miesięcznie, świadczenie pielęgnacyjne strony w wysokości [...] zł miesięcznie oraz [...] zł...
miesięcznie otrzymywane jako pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Poza mieszkaniem o powierzchni [...] m² rodzina nie posiada żadnego majątku...

II SA/Gl 1456/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-19

przekraczającej 3000 euro. Źródłem utrzymania się jego rodziny jest renta wraz ze świadczeniem pielęgnacyjnym otrzymywana przez wnioskodawcę w kwocie 2273 zł (renta) oraz 153 zł...
(świadczenie pielęgnacyjne), a także świadczenie emerytalnego jego małżonki z wysokości 1524 zł., Na wezwanie referendarza sądowego W.D. nadesłał dokumenty obrazujące dochód...

I SA/Wa 1431/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-06

[...]. letnią matką, która posiada źródło dochodu w postaci renty w wysokości [...] zł. Skarżąca podała ponadto, że pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...] zł...
, to nie wystarcza jej na najtańsze jedzenie, a comiesięczny dług skarżącej w aptece wynosi [...] zł. Skarżąca korzysta z pomocy finansowej świadczonej przez członków rodziny, jednakże...

I SA/Wa 827/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-21

utrzymania rodziny jest renta rodzinna skarżącej wypłacana w wysokości [...] zł oraz świadczenie pielęgnacyjne wypłacane córce z tytułu opieki nad matką w wysokości [...] zł...

II SA/Rz 1018/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-12-21

pielęgnacyjne). Strona twierdzi, że nie uzyskuje innych dochodów w tym dochodów z gospodarstwa rolnego. Rodzina nie występuje także o świadczenia z pomocy społecznej gdyż według...
dochodów członków gospodarstwa skarżącego, wynoszą one w skali miesiąca kwotę 879, 25 zł (dopłata unijna podzielona przez liczbę miesięcy w roku plus świadczenia...

II SA/Po 299/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-05-06

jest bezrobotny, żona uzyskuje świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawną córką w wysokości [...] zł miesięcznie, renta socjalna tej córki wynosi [...] zł...

I SA/Wa 560/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-08

pozyskiwanych z trzech źródeł dochodu: świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego przez skarżącą na niepełnosprawnego syna ([...] zł), działalności gospodarczej męża...

IV SA/Po 428/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-11

domowe wraz z żoną i trzema córkami a źródłem ich utrzymania są dochody wnioskodawcy z prowadzonego gospodarstwa rolnego, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny...
ze świadczenia i zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 6876 zł., zaś szacowany dochód z gospodarstwa rolnego prowadzonego przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu 3,97 ha wynosi 8813,40 zł...

I SAB/Wa 173/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

[...] syna (np. świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, inne). Zapytano także, czy mąż wnioskodawczyni - W. G. prowadzi wspólne gospodarstwo domowe...
pomocy poprzez podanie, czy prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z matką i synem, jeśli tak, należało podać wysokość emerytury matki oraz świadczeń otrzymywanych na rzecz...
1   Następne >   +2   5