Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Wa 3226/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

. nie pracuje i pobiera świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawną córką. Znaczna część dochodów rodziny (które wynoszą łącznie 2.878 zł. miesięcznie...

IV SA/Wa 3227/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-19

, że skarżąca A. K. i jej brat J. K. utrzymują się z pomocy społecznej oraz alimentów wypłacanych z funduszu alimentacyjnego. Ich matka A. K. nie pracuje i pobiera świadczenie...
pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawną córką. Znaczna część dochodów rodziny (które wynoszą łącznie 2.878 zł. miesięcznie) jest przeznaczana na rehabilitację...

II SA/Gl 1043/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-11-20

domowe, nie posiada żadnego majątku a jej jedynym dochodem jest świadczenie emerytalne wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1.283 zł miesięcznie., Pismem z dnia 27...
, że M. M. zamieszkuje w należącym do jej syna budynku, zajmując pokój z oddzielnym wejściem. Środki uzyskiwane przez skarżącą z tytułu emerytury i świadczenie pielęgnacyjnego...

IV SA/Wa 3227/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-04

egzystencji (art. 16 ust. 1 powołanej ustawy), a także świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego m.in. matce z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...
. Źródła utrzymania rodziny stanowią alimenty w łącznej wysokości 1.500,00 zł miesięcznie oraz świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 2.042,00 zł miesięcznie., Jedyny majątek...

IV SA/Wa 431/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

się i czyni całkowicie zależnym od rodziców. Dochód trzyosobowej rodziny pochodzi ze świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywanego przez I. D. w wysokości 1.200 zł brutto...
- gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Świadczenia stanowiące źródła utrzymania skarżących i ich syna przynoszą dochód...

II SA/Rz 181/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-03-21

rodziny to: renta skarżącego - 759,13 zł, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny pobierany przez skarżącą - 1559 zł oraz renta socjalna syna stron - 644,63 zł...

II SA/Ke 182/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-15

z pracy zarobkowej męża w wysokości 1680 zł brutto (1237,20 zł netto) oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem w wysokości 620 zł...

II SA/Go 646/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-11-08

terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doszło bez winy skarżącej. Dołączone do wniosku o przywrócenie terminu kopie decyzji o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego...

I OSK 2215/17 - Wyrok NSA z 2019-06-18

. o sygn. akt K 38/13 dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dostępne w Bazie Orzeczeń Lex). Każdy wyrok Trybunału, także ten o pominięciu prawodawczym...
na rzecz tylko jednego z kilku uprawnionych podmiotów, w ocenie organu nadzoru, świadczy o rażącym naruszeniu art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce...

II SA/Gd 785/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-25

otrzymał, zobowiązany byłby rozpoznać wszelkie możliwe sprawy administracyjne, których stroną mogłaby być dana osoba - począwszy np. od wystąpienia o świadczenie...
pielęgnacyjne, a kończąc na postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę. Nawet liberalna interpretacja przepisów k.p.a. i wymagań stawianych stronom nie może iść tak daleko...
1   Następne >   +2   +5   10