Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Sz 597/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-10

złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28...
. o liczbie złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28...

II SA/Sz 976/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-10-10

2013-2017 i I kwartał 2018 r.:, 1. o liczbie złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...
, umorzenie postępowania odwoławczego);, 2. o liczbie złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Bk 412/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-08-23

Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad chorą matką. W 2021 r. do Kolegium wpłynęło łącznie 28 wniosków...
dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych, po negatywnym rozstrzygnięciu własnego odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Ł. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia...

I OSK 34/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego (z rozróżnieniem decyzji dotyczących świadczenia w związku...
przez Fundację weryfikacji praktyki organów zajmujących się sprawami dotyczącymi przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osobom - opiekunom osób niepełnosprawnych...

II SAB/Ke 64/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-08-17

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w przedmiocie podniesienia wartości świadczeń;, - czy do ww. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej...
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej nr [...] zostanie sporządzony Aneks na kolejny okres czy też Świętokrzyski Oddział...

II SAB/Wa 307/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-20

skarżący podał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z synem ur. w 2014 r., a jedyny dochód rodziny stanowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.300 zł...
. Wnioskodawca wychowuje niepełnosprawnego syna, na którego otrzymał świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.300 zł. Dochód ten w całości przeznacza na podstawowe koszty utrzymania...

II SAB/Wa 289/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-07

, który jest niepełnosprawny, i dlatego jest to opieka całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...
. oświadczenia, aktualnie on i niepełnosprawny syn utrzymują się wyłącznie z wykazanego świadczenia pielęgnacyjnego. Stosując obiektywne przesłanki oceny sytuacji majątkowej...

II SAB/Wa 405/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-27

jest to opieka całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł przyznanego do dnia...
. K. oświadczenia, aktualnie on i niepełnosprawny syn utrzymują się wyłącznie z wykazanego świadczenia pielęgnacyjnego. Stosując obiektywne przesłanki oceny sytuacji...

II SA/Wa 708/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-06

całodobowa przez co nie może podjąć pracy. Wnioskodawca ujawnił, że utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] zł przyznanego do dnia [...] sierpnia 2016 r...
utrzymują się wyłącznie z wykazanego świadczenia pielęgnacyjnego. Stosując obiektywne przesłanki oceny sytuacji majątkowej i uwzględniając wyliczone wydatki referendarz sądowy...

II SA/Po 743/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-07

oraz I kwartał 2018 r.:, 1. podanie liczby złożonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa...
rozpatrzenia, umorzenie postępowania odwoławczego);, 2. podanie liczby złożonych do Kolegium odwołań od decyzji odmawiających przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku...
1   Następne >   +2   +5   +10   17