Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ol 828/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

, które uzyskuje w formie alimentów, oraz około 300 zł ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje...
, to daje to wynik 3.020 zł, podczas gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Ol 165/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

zł ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje ok. 220 zł. Żona sprawuje opiekę nad synem...
3.020 zł, podczas gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł) - [obecnie...

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-01

kosztach utrzymania syna ('[...]'). Wydatkuje na ten cel '[...]', które uzyskuje w formie alimentów, oraz około '[...]' ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...
to '[...]' (emerytura: '[...]' + renta socjalna: '[...]' + świadczenie pielęgnacyjne: '[...]'). Brak staranności w zakresie wskazania, czy to wysokości ponoszonych...

II SA/Ol 165/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-10

ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Na jej osobiste potrzeby (odzież, leki, telefon, itp.) pozostaje ok. 220 zł. Żona sprawuje opiekę nad synem i nie pracuje...
to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł)., Podkreślić należy, iż brak staranności w zakresie wskazania...

III SA/Łd 65/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-04

, z którego dochód określono na 3300 zł miesięcznie. Dodatkowo skarżący otrzymuje dietę radnego w kwocie 260 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek na jedną z córek...

III SA/Łd 65/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-14

skarżący otrzymuje dietę radnego w kwocie 260 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek na jedną z córek w wysokości 1153 zł. Wykazał także oszczędności w kwocie 340 000 zł...

II SA/Ke 710/19 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2019-10-11

o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - bez zapoznania się ze złożoną dokumentacją. Stosownie do art. 227 K.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności...

II SA/Bd 431/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-09-15

pielęgnacyjnych czy też niezbędnej pomocy udzielanej osobom bezdomnym, są bowiem przepisy ustaw szczególnych np. ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych...
. Źródłem takich uprawnień, co trafnie podkreślił skarżący, w postaci chociażby prawa do uzyskania zasiłku rodzinnego, świadczeń pielęgnacyjnych czy też niezbędnej pomocy...

II OZ 611/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-01

dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł). Zatem brak rzetelności skarżącego...
jakiegoś prawa np., udzielenia świadczenia ze środków pomocy społecznej, lecz skargi dotyczące udzielenia informacji publicznej. Strona ma niekwestionowane prawo do żądania...

II SA/Ol 969/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-12

gdy suma dochodów wszystkich tych osób to 2.569,76 zł (emerytura: 1.545,72 zł + renta socjalna: 504,04 zł + świadczenie pielęgnacyjne: 520 zł). Zatem brak rzetelności...
, np. udzielenia świadczenia ze środków pomocy społecznej, lecz skargi dotyczące udzielenia informacji publicznej. Strona ma niekwestionowane prawo do żądania udzielenia...
1   Następne >   2