Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 1040/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-23

otrzymują dopłaty do posiadanego gospodarstwa rolnego w kwocie 15.000 zł rocznie. J. L. otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 800 zł miesięczne oraz rentę socjalną...
), co stanowi średnio w przeliczeniu na miesiące 2.750 zł. Dodatkowo J. L. otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 800 zł miesięczne oraz rentę socjalną w wysokości...

II SA/Łd 990/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-31

synem J.L. oraz 22-letnim synem M.L. Skarżąca utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł netto, otrzymywanego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem...

II OSK 1574/18 - Wyrok NSA z 2018-07-04

, s. 47) poprzez pominięcie całkowicie zasady swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości na obszarze Unii Europejskiej;, 3. pkt 72 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu...
autonomicznego nadzoru weterynaryjnego;, 4. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278...

IV SA/Wa 1866/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-18

jest świadczenie emerytalne z dodatkiem pielęgnacyjnym w łącznej wysokości 1244 zł. Skarżąca posiada gospodarstwo rolne, jednak jak oświadczyła jest ono niewielkie ( 1,01 ha...

II SA/Rz 972/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-09-29

za pracę syna - 300 zł, świadczenie wychowawcze - 500 zł, zasiłek pielęgnacyjny - 522 zł. Z kolei wydatki to: prąd - 220 zł, woda -150 zł, Internet, telefon, telewizja - 90...

II SA/Gd 119/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-05

wynosi około 50 %. Za przyczynę tak niskiej udatności uznano nie wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych określonych w Planie zalesienia, w szczególności brak ochrony sadzonek...
poprawki zabiegi pielęgnacyjne opisane w Planie zalesienia, wypady wśród posadzonych sadzonek uzupełniać gatunkami które wypadły, w przypadku likwidacji ogrodzenia stosować...

IV SA/Wa 1987/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-13

pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności, stypendia szkolne na rzecz uczących się dzieci, świadczenia wychowawcze na dzieci i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla dwojga...
są zasiłki i świadczenia w łącznej wysokości 4574 zł miesięcznie. Świadczenia te są przyznawane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w oparciu o kryterium...

II SA/Po 303/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-27

, a jedynie zabiegów pielęgnacyjnych. Zdaniem świadka, dostrzeżone mankamenty w pielęgnacji zwierząt mające być podstawą do ich odebrania, nie stanowiły przeszkody, by zwierzęta...
wynika, że niepotrzebne było odebranie w/w psów, bo dalsza diagnostyka i zabiegi pielęgnacyjne mogły być przeprowadzone na miejscu. Pozostawienie ich na miejscu i nałożenie...

II SA/Wr 793/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-07

całkowicie zasady swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości na obszarze Unii Europejskiej;, 3. pkt 72 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia...
weterynaryjnego;, 4. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278 ze zm.) poprzez...

II SA/Wr 501/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-16

października 2012 r., Dz. Urz. UE.C Nr 326, str. 47) poprzez pominięcie całkowicie w rozstrzygnięciu nadzorczym zasady swobodnego świadczenia usług i przedsiębiorczości...
na obszarze Unii Europejskiej;, 3. art. 5 i 6 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278...
1   Następne >   +2   +5   8