Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 197/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-10-28

do wyjaśnienia, czy składała w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w P. wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego i kiedy otrzymała odpowiedź, skarżąca przedłożyła...
decyzję wydaną przez Prezydenta Miasta P. z dnia [...], nr [...] o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego D. G., z której wynikało, iż stosowny wniosek D.G. złożyła...

III SA/Lu 969/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-11

., w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, w zakresie Świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, na obszarze województwa...
umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz art. 7 i 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania...

II SA/Bk 576/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-27

postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o kodzie [...] w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: Świadczenia...
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: Świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej...

II SA/Bk 508/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-26

w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, na obszarze...
określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, zwanym dalej 'warunkami zawierania...

II SA/Bk 509/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-26

: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie, na obszarze powiatów...
: Nr 60/2016/DSOZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki...

III SA/Lu 1790/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-16

od 1 czerwca 2016 r. składkę emerytalna oraz świadczenie pielęgnacyjne przyznane w 2011 r. na podstawie ww. orzeczenia w związku z rezygnacja z pracy i koniecznością...
. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.) oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu...

IV SA/Gl 733/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-06-28

skorzystanie z konwersji w świadczenie pielęgnacyjne określone w art. 58 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych /w miejsce zasiłków stałych zostały wprowadzone...
świadczenia pielęgnacyjne ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - jednakże prawo do tego świadczenia, po 1 maja 2004 r., mogła uzyskać osoba opiekująca...

III SA/Lu 193/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-30

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej domowej opiece długoterminowej., W podstawie...
opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze gmin...

VII SA/Wa 1931/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

, na które składają się: renta skarżącego - 1249,86 zł, zasiłek celowy - 542,50 zł, otrzymywane przez żonę skarżącego świadczenie pielęgnacyjne - 1477 zł, zasiłki rodzinne...
), we wspólnym gospodarstwie domowym ze skarżącym pozostają żona oraz trójka dzieci., Skarżący wraz z żoną otrzymują: rentę, zasiłek celowy, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłki...

II SA/Bk 568/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-10-27

postępowania o kodzie [...], w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, na obszarze powiatu: B...
. świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. W ogłoszeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   13