Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 415/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-26

, świadczeniem rodzinnym jest zasiłek:, A. pielęgnacyjny,, B. wyrównawczy,, C. opiekuńczy.', Według klucza odpowiedzi prawidłowa jest odpowiedź ,,A' oparta na art. 2 pkt 2...
, że z ww. przepisu wynika, ze świadczeniami rodzinnymi są świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Umieszczenie zatem propozycji odpowiedzi...

VI SA/Wa 439/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-19

także pozostaje bez pracy, pobiera z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie świadczenia (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek rodzinny, dodatek do zasiłku rodzinnego) w łącznej...
potwierdzającą powyższe) oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł netto miesięcznie (załączono wyciąg z rachunku bankowego potwierdzający powyższe)., Ojciec skarżącego...

VI SA/Wa 4/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-31

, którego rata miesięczna wynosi 1200 zł. Babka skarżącej z tytułu pobierania świadczenia emerytalnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego uzyskuje dochód w wysokości 1600 zł...
wynagrodzenia miesięcznego określonego we wniosku o przyznanie prawa pomocy,, d) ostatniego przekazu pocztowego świadczenia emerytalnego oraz pielęgnacyjnego babki skarżącej...

II GSK 352/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

rodzinnymi są: świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne'. W art. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zawarto katalog świadczeń rodzinnych...
z podobieństwem znaczeń 'zasiłek' i 'świadczenie'. Przepisy prawa posługują się konkretnymi pojęciami, w tym przypadku art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach posługuje...

VI SA/Wa 206/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-07

domowym matki są pobierane przez matkę skarżącego świadczenie rentowe oraz zasiłek pielęgnacyjny w łącznej kwocie 638,39 zł netto miesięcznie. W związku z powyższym, w ocenie...
miesięcznie (załączono zaświadczenia ZUS) oraz zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł netto miesięcznie (załączono kopię decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej...