Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

I SA/Wa 332/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-22

się do [...] lutego 2010 r. Dowodami świadczącymi, iż Parafia [...] władała faktycznie tym gruntem są decyzje Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w P. Delegatura w K. z dnia...
drzew z działki, w tym rosnącym przy ogrodzeniu na terenie cmentarza oraz oczyszczenia z rdzy i pomalowania blaszanego pokrycia dachu cerkwi farbą chlorokauczukową. Świadczą...