Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 653/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-30

[...] zł (brutto) miesięcznie oraz świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny otrzymywane na syna w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Posiadany majątek...

II SA/Gl 89/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-29

w kwocie [...] zł netto miesięcznie, na który składają się renta rodzinna, renta socjalna, dodatek pielęgnacyjny oraz świadczenie odszkodowawcze za wypadek, któremu uległ...
jest bowiem świadczeniem o charakterze publicznym, a wobec tego odstąpienie od obowiązku jego uiszczenia może mieć co do zasady miejsce w wyjątkowych przypadkach, w których strona...

I SA/Wa 2338/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-12

domowe. Źródłem utrzymania rodziny pozostają otrzymywane przez małżonków [...] świadczenia rentowe powiększone o zasiłki pielęgnacyjne w łącznej wysokości [...] zł...
. Wskazana kwota wypłacanych świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika z zajęcia części przyznanych świadczeń przez [...]. Wystąpienie o zwolnienie od kosztów...

I SA/Wa 419/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-26

rodziny są świadczenia rentowe wraz zasiłkiem pielęgnacyjnym skarżącej i jej męża w łącznej wysokości [...] miesięcznie. Skarżąca wskazała, że wraz z mężem są osobami...

I SA/Wa 437/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-26

rodziny są świadczenia rentowe wraz zasiłkiem pielęgnacyjnym skarżącej i jej męża w łącznej wysokości [...] miesięcznie. Skarżąca wskazała, że wraz z mężem są osobami...

IV SA/Wa 112/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

-u w wysokości 1008,62 zł miesięcznie netto (emerytura i dodatek pielęgnacyjny). Wysokość otrzymywanego świadczenia wnioskodawczyni udokumentowała zaświadczeniem z Zakładu...
o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawczyni wskazała, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe w mieszkaniu o pow. 35 m2 i utrzymuje się ze świadczeń z ZUS...

IV SA/Wa 2101/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-09

o nr [...] i [...]. Ponadto podniesiono, że żadna ze stron postępowania nie dostarczyła dowodów świadczących o wykonaniu lub świadczących o niewykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych i wyrębów...
Państwa bez względu na ich obszar, jeżeli znajdują się nadal we władaniu Państwa. Wyrazem władania nieruchomością było wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i wyrębów...

IV SA/Wa 1426/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-24

(brutto) oraz zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 163,15 zł (brutto), natomiast dochód miesięczny żony wynosi 682,36 zł (brutto) otrzymywane z tytułu świadczenia emerytalnego...
, że nie jest on w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Świadczenia emerytalne skarżącego i jego żony tylko nieznacznie przekraczają wysokość najniższej...

IV SA/Wa 1551/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-01

nieważnościowego potwierdziła wykonanie wymienionych w decyzji z [...] września 1958 r. zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanach - czyszczeń późnych w 1956 r., o czym zaświadcza...
zapis w planie urządzania lasu za okres 1949/50 - 1958/59. Zatem zabiegi pielęgnacyjne zostały dokonane przed dniem 5 kwietnia 1958 r, tj. przed wejściem w życie ustawy...

IV SA/Wa 1757/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-03

adwokata z urzędu., Skarżący prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z żoną. Źródłem utrzymania małżonków są świadczenia emerytalne: S. P. w miesięcznej wysokości 1.940,91...
zł netto oraz E. P. w miesięcznej wysokości 1.264,92 zł netto. Nadto, będącej osobą niepełnosprawną, żonie wnioskodawcy przyznano zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153,00 zł...
1   Następne >   +2   5