Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1649/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-02

, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Nadto, małżonkowie obowiązani są do wzajemnej pomocy przez którą należy rozumieć nie tylko świadczenie osobiste...
inwalidzkiej renty wojskowej, dodatku pielęgnacyjnego oraz dodatku kombatanckiego wynosi 1707, 59 zł netto miesięcznie. Żona skarżącego uzyskuje łączny dochód w wysokości...

II SA/Wa 625/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-26

. Wnioskodawca nie nadesłał kserokopii dokumentu wskazującego wysokość uzyskiwanego świadczenia, nie złożył też oświadczeń, o wysokości stałych miesięcznych wydatków...
gospodarstwie domowym pozostaje z żoną. Na dochód rodziny w łącznej wysokości 3 820 zł (brutto) składa się emerytura wraz z dodatkami wnioskodawcy oraz zasiłek pielęgnacyjny żony...