Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 834/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

skarżąca dołączyła kopię orzeczeń o niepełnosprawności.). Skarżąca i jej dzieci utrzymują się ze świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1400 zł, zasiłków pielęgnacyjnych...
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Rodzina utrzymuje się z świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłków...

II SA/Bd 1359/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-07

w tym jedną niepełnosprawną. Jej dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Posiada mieszkanie...
małoletnie córki w tym jedną niepełnosprawną. Jej dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Posiada...

IV SA/Wa 1540/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-06

otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...] zł. Dochody [...] rodziny wynoszą łącznie [...] zł., Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
niepełnosprawnego powyższej [...] roku życia, dodatku w tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności. A.W...

IV SA/Po 310/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-05-15

. i świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek rehabilitacyjny, dodatek dla rodziny wielodzietnej) uzyskiwane...

II SA/Bd 995/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-18

, z której czerpie dochód w wysokości około [...] zł miesięcznie. Ponadto dochód gospodarstwa powiększają świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowanej opieki nad osobą...

II SA/Rz 297/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-04-22

wykształconą. Pozostaje w stałym leczeniu. Jest całkowicie niezdolny do pracy z uwagi na niepełnosprawność. Jedyne jego dochody to świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 153...

II SA/Gd 795/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-12

w Zblewie o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem w wysokości 420 zł oraz świadczeń rodzinnych: dwóch zasiłków rodzinnych...
., na podstawie analizy którego ustalono, iż we wrześniu na rachunek wpłynęły świadczenia rodzinne w kwocie 1.071 zł, w październiku: honorarium autorskie 365,04 zł oraz rodzinne 871...

II SA/Bd 1359/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-17

. Jej dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Posiada mieszkanie o powierzchni [...] m2. Oświadczyła...

IV SA/Wa 782/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-10

za prace w dwóch szkołach w łącznej wysokości 3.053,64 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne otrzymywane przez żonę skarżącego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem w wysokości...
uzyskiwanego przez skarżącego wynosi 3053,64 zł netto miesięcznie. Żona skarżącego nie pracuje, otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym...

IV SA/Po 1278/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-03-27

pocztowych za okres 3 ostatnich miesięcy świadczenia pielęgnacyjnego,, B.D. nie odpowiedziała na powyższe wezwanie., Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy...
wniosku skarżąca podała, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe i nie ma żadnego majątku. Skarżąca podał również, iż utrzymuje się ze świadczenia rehabilitacyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   23