Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

III SA/Gd 852/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-02-27

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 4 lipca 2019 r. organ pierwszej instancji przyznał jej świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...
. W dniu 30 grudnia 2018 r. zmarła jej matka. Decyzją z dnia 25 września 2019 r. przyznano skarżącej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

II SA/Wa 1209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-11

, a źródłem utrzymania w tym gospodarstwie jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w wysokości 520 zł netto., Ponadto...
domowe, a na dochód w tym gospodarstwie składa się świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie, przyznane z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku...

II SA/Wa 1963/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-13

1.269,19 zł., Skarżący we wniosku podał, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, a obecnie jego jedyny dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...
jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki sprawowanej nad matką, w wysokości 520 zł miesięcznie. Jednocześnie jest zobowiązany do łożenia na syna w kwocie 500 zł miesięcznie...

II SO/Wa 152/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-10

dzieckiem żony (ur. w 2004 r.). Podał, że na dochód rodziny składa się jego emerytura w wysokości 1.400 zł, świadczenie pielęgnacyjne żony wraz zasiłkiem pielęgnacyjnym...
zaświadczenia z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...] maja 2015 r. o wysokości pobieranego zasiłku pielęgnacyjnego wraz ze świadczeniem pielęgnacyjnym...

II SA/Wa 1964/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-08

sam prowadzi gospodarstwo domowe. Dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł miesięcznie, przyznane z tytułu rezygnacji, z zatrudnienia w związku...
z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką. Przed uzyskaniem tego świadczenia skarżący był osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Skarżący jest zobowiązany...

II SA/Wa 778/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

i niepełnosprawnym dzieckiem żony (ur. w 2004 r.). Podał, że na dochód rodziny składa się jego emerytura w wysokości [...] zł, świadczenie pielęgnacyjne żony wraz zasiłkiem...
. dla jego syna i zaświadczenie ZUS o wysokości świadczenia emerytalnego skarżącego. Nadesłane dokumenty potwierdzają sytuację materialną i rodzinną opisaną we wniosku...

II SA/Wa 474/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-16

[...]zł, świadczenie pielęgnacyjne żony wraz zasiłkiem pielęgnacyjnym na dziecko w łącznej wysokości [...] zł oraz alimenty na dziecko w wysokości [...] zł. Oświadczył...
Orzekania o niepełnosprawności w B. z dnia [...] grudnia 2010 r. dla jego syna i zaświadczenie ZUS o wysokości świadczenia emerytalnego skarżącego. Nadesłane dokumenty...