Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Go 834/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-17

1.815 zł (netto) i składa się świadczeń rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego., Wniosek zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art. 243 § 1...
, Zważyć bowiem trzeba, że skarżąca uzyskuje niewielki dochód z tytułu zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego (dodatku do, świadczenia...

II SA/Go 415/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-04

rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego., Wniosek zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...
uzyskuje niewielki dochód z tytułu zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego (dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego) w łącznej wysokości...

II SA/Sz 946/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-01-03

, z których młodszy jest osobą bezrobotną, a starszy z tytułu opieki nad skarżącą pobiera świadczenie pielęgnacyjne z opieki społecznej w kwocie [...] zł miesięcznie...
. Do skargi J. K. dołączyła kserokopię decyzji ZUS o waloryzacji emerytury z [...] r. oraz zaświadczenie o pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego przez syna J. K., W odpowiedzi...

II SA/Ol 243/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-07

i rodziny. Wskazała, iż jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, której jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad '[...]'. Nie posiada...
nr 10 wykazała dochód z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 520 zł, natomiast w rubryce nr 11 wskazała miesięczne koszty utrzymania mieszkania (energia, woda, wywóz...

II SA/Go 187/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-28

(netto) i składa się z zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, a także świadczenia z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 2.195 zł (netto). Przedłożone zaświadczenia...

VIII SA/Wa 46/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-12-08

Ośrodka Opieki Społecznej, renta socjalna niepełnosprawnej córki, zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny. Na potwierdzenie podawanych informacji...
na córkę M. i świadczenia pielęgnacyjnego., Ponadto skarżący oświadczyli, że poza domem o powierzchni 50 m² powierzchni użytkowej i działką - 1248 m², przeznaczoną...

II SO/Go 12/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-07

niepełnosprawną., I.E. wskazała, że jej miesięczny dochód wynosi 1.485 zł (netto) i składa się z zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku...
sytuacji materialnej. Zważyć bowiem trzeba, że skarżąca uzyskuje niewielki dochód z tytułu zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Ol 1267/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

w trybie dziennym, poza alimentami, uzyskuje stypendium socjalne oraz świadczenie pielęgnacyjne. Skarżąca przedstawiła zestawienie wydatków własnych, wnuczki i wspólnych...
przyznania wnuczce świadczenia pielęgnacyjnego oraz stypendium socjalnego, wyciągów z rachunku bankowego wnuczki, potwierdzenia założenia w listopadzie 2012...

II SA/Kr 242/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-15

prawa pomocy M. L. podniosła, iż w roku 2008 straciła pracę. Do maja 2011 roku przebywała na rencie. Od października 2011 roku pobierała świadczenie pielęgnacyjne z uwagi...
. Wspomogła się kredytem w banku [...] w wysokości 5.000 zł zaciągniętym przez mamę. Wnioskodawczyni zwróciła się o wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu...

II SA/Bd 1054/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-11-15

o powierzchni [...] m2. Utrzymują się ze świadczenia emerytalnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Oświadczyli, że nie posiadają...
było to, że skarżący wraz z synem utrzymują się jedynie ze świadczenia emerytalnego oraz świadczenia pielęgnacyjnego zaś środki pieniężne jakie przypadają średnio na jedną...
1   Następne >   +2   +5   +10   38