Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

III SA/Lu 356/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-14

przez skarżącego: renta socjalna ([...] zł) i zasiłek pielęgnacyjny ([...] zł) oraz pobierane przez jego matkę: świadczenie pielęgnacyjne ([...] zł), dodatek do świadczenia...
pielęgnacyjnego ([...] zł) oraz pomoc finansowa z pomocy społecznej ([...] zł). Ojciec skarżącego jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Dochód na osobę w rodzinie wynosi...

III SA/Lu 1304/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-11-02

[...]zł oraz otrzymywanego przez matkę skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad babką w kwocie [...]zł. Oprócz skarżącej matka ma na utrzymaniu...
rodzinne w wysokości [...] zł oraz otrzymywane przez matkę skarżącej świadczenie pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad babką skarżącej w kwocie [...]zł., Biorąc zatem...

IV SA/Wa 1391/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-12

w postaci świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 520 zł. Aktualnie skarżący nie otrzymuje żadnych dochodów, nie posiada kont i lokat bakowych, w chwili obecnej...
, iż skarżący w związku ze śmiercią matki- H. G. w dniu 2 września 2011 r. został pozbawiony jedynego źródła dochodu jaki posiadał w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, z tytułu...

IV SA/Wa 1005/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

świadczenie pielęgnacyjne w wysokości (...) zł, jedna z córek - (...) zł (zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały), zaś druga córka uzyskuje dochód w wysokości (...) zł z tytułu...

IV SA/Wa 807/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

posiada dom drewniany z 1945 r. Matka skarżącego uzyskuje dochód w wysokości 803 zł z tytułu emerytury, zaś skarżący otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł...

IV SAB/Wa 412/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-13

świadczenie pielęgnacyjne wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1553 zł otrzymywane przez skarżącego oraz renta socjalna przysługująca synowi skarżącego w wysokości...
prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z pełnoletnim synem (upośledzonym umysłowo w znacznym stopniu). Rodzina utrzymuje się z zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej...

IV SAB/Wa 337/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

jakichkolwiek kosztów postępowania., Oceniając sytuację materialną skarżącego wzięto pod uwagę, że jedyne źródło utrzymania stanowi świadczenie pielęgnacyjne wraz z zasiłkiem...
domowe wspólnie z pełnoletnim synem (niepełnosprawnym umysłowo). Rodzina utrzymuje się z zasiłku pielęgnacyjnego i renty socjalnej w łącznej kwocie 2.153 zł. Skarżący...

IV SAB/Wa 338/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

utrzymania stanowi świadczenie pielęgnacyjne wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym w wysokości 1453 zł otrzymywane przez skarżącego oraz renta socjalna przysługująca synowi...
pielęgnacyjnego i renty socjalnej w łącznej kwocie 2.153 zł. Skarżący posiada dom o powierzchni 56 m2 na działce o powierzchni 730 m2. Skarżący oświadczył ponadto, że nie posiada...

IV SA/Wa 1038/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-03

wysokości 827 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł otrzymywane przez K. G. z tytułu opieki sprawowanej nad matką. Wnioskodawcy przyznano także świadczenie...
sprawowania opieki nad matką. Nie jest zarejestrowany jako bezrobotny., Źródłami utrzymania dwuosobowej rodziny jest świadczenie emerytalne matki skarżącego w miesięcznej...

IV SAB/Wa 21/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-01

rodziny jest świadczenie emerytalne matki skarżącego w miesięcznej wysokości 802 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł otrzymywane przez K. G. z tytułu opieki...
1   Następne >   +2   +5   8