Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

III SA/Kr 913/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-03-07

. Podano również, że orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji skutkuje wypłatą przez organ rentowy świadczenia finansowego tzw. zasiłku pielęgnacyjnego. Dopiero...
pielęgnacyjnego. Te orzeczenia poddawane są kontroli przez sądy powszechne w ramach rozpoznawanych odwołań od decyzji o świadczeniach odszkodowawczych, rentowych...

II SA/Sz 398/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-26

nie uniemożliwia to oceny jego sytuacji finansowej., Skarżący ma [...] lata, uczy się, mieszka z matką i [...] letnim bratem, a rodzina utrzymuje się ze świadczeń rentowych...
, alimentów i zasiłku pielęgnacyjnego otrzymywanego przez brata skarżącego., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z dnia 30...

III SA/Kr 49/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-18

sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w zawiązku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze (Dz. U. nr 143 poz. 1397 ze zm...
orzeczeniu TWKL. Organ odwoławczy wyjaśnił, że zaskarżonym orzeczeniem TWKL z dnia [...] 2011 r. ustalono maksymalny wymiar świadczenia rentowego (łącznie z dodatkiem...

III SA/Lu 435/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-16

uprawniających do otrzymania wsparcia z pomocy społecznej w postaci świadczenia pieniężnego dla osoby w rodzinie wynosi - 351 zł. Z powyższego wynika, że obecnie rodzina...
[...] zł, renta żony w wysokości [...] zł oraz zasiłki rodzinne na dzieci i zasiłek pielęgnacyjny - razem [...] zł. Dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę w rodzinie...

IV SA/Po 241/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-24

wynoszące wraz z zasiłkiem pielęgnacyjnym 1588,28 zł., Na podstawie art. 245 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U....
materialną danej osoby lub rodziny, ale uwzględniającą także odniesienia obiektywne, tzn. sytuację na rynku pracy, poziom wynagrodzeń i świadczeń z tytułu ubezpieczenia...

II SA/Wr 971/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-09

przebiegające z dusznością o czym świadczą karty zdrowia dołączone do sprawy / oryginały/., Wojewódzka Komisja Lekarska zignorowała całkowicie dokumentację lekarską...
specjalnej troski i rodzice pobierali na niego przez kilka lat zasiłek pielęgnacyjny /kopię orzeczenia lekarskiego dla ZUS załącza/., Nadmienił, iż każda infekcja górnych dróg...

II SA/Wr 1792/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

przewlekłego całorocznego nieżytu górnych dróg oddechowych i zapalenia zatok., O tym, że jego choroba znacznie upośledza czynności organizmu świadczyć może również fakt...
nie pracowała ponieważ był dzieckiem specjalnej troski (przyznano jej zasiłek pielęgnacyjny na niego)., Stale zażywa leki i jest pod opieką Poradni Alergologicznej...