Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II SA/Bd 871/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-10-27

[...] maja 2021 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy C. z dnia [...] kwietnia 2021 r...
[...] kwietnia 2021 r., nr [...] Wójt Gminy C. odmówił W. W. (zwanej dalej skarżącą) prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką J...

II SA/Bd 1131/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-01-27

. z dnia [...] 2004 roku, nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia...
Odwoławczego w B. z dnia [...] 2004 r. nr[...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] 2004 r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Łd 920/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-03-14

, z wyrównaniem za 28 miesięcy,, - świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 420 zł, z wyrównaniem od maja 2004r.,, - świadczenie w wysokości 50 zł na trzecie dziecko w rodzinie...
jej wyrównane od stycznia 2005 roku wszystkie świadczenia, tj. zasiłek pielęgnacyjny, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, a także świadczenie...