Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Ol 816/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-06

, nadto z wykonywanych prac dorywczych ok. 300 zł miesięcznie. Żona wnioskodawcy pobiera zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 844...
trzy decyzje Burmistrza w sprawie świadczeń rodzinnych, faktury VAT na zakup materiałów leczniczych, potwierdzenie zakupu węgla na kwotę 1.400 zł, zaświadczenie lekarskie...

I SA/Ol 817/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-06

, nadto z wykonywanych prac dorywczych ok. 300 zł miesięcznie. Żona wnioskodawcy pobiera zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 844...
trzy decyzje Burmistrza w sprawie świadczeń rodzinnych, faktury VAT na zakup materiałów leczniczych, potwierdzenie zakupu węgla na kwotę 1.400 zł, zaświadczenie lekarskie...

I SA/Ol 233/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-10-18

o wartości '[...]'. Czteroosobowa rodzina wnioskodawcy utrzymuje się z 'dochodów z ziemi' w wysokości '[...]' oraz renty i świadczeń pielęgnacyjnych żony wnioskodawcy...
wynikało, że żona wnioskodawcy uzyskuje dochody z tytułu renty w kwocie '[...]', z tytułu zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńczego '[...]' oraz z tytułu świadczenia...

I GZ 81/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-21

czy skarżący bądź jego rodzina, czy poszczególni jej członkowie korzystali w wymienionym okresie ze świadczeń pomocy społecznej (rodzaj, wysokość), otrzymywali świadczenia rodzinne...
i w jakiej wysokości, zasiłek pielęgnacyjny, itp.;, 4) podania dokładnego okresu, w którym skarżący był tymczasowo aresztowany ze wskazaniem, jak fakt ten wpłynął...

III SA/Łd 682/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-03

, za pomocą których wykonywanych jest wiele zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i upiększających., Urządzenie gwarantuje jakość wyrobu medycznego, o czym świadczy...
producenta wynika, iż SWOT-II jest to wielofunkcyjny (4-w-1), z czterema wymiennymi głowicami, aparat do zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających, wykorzystujący najnowszą...

III SA/Gl 172/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

i waloryzacji [...] z dnia [...] r. (wysokość świadczenia do wypłaty wynosi [...] zł), decyzję z dnia [...] r. o przyznaniu skarżącej prawa do zasiłku [...] do dnia [...] r...
. W uzasadnieniu wniosku odnotowała, że otrzymywane świadczenia nie zapewniają jej minimum egzystencji. Wraz z mężem zajmuje lokal socjalny o pow. [...] m-. Skarżąca nie posiada...

III SA/Wr 66/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-03-14

uzyskują dochody z tytułu renty, emerytury oraz zasiłku pielęgnacyjnego w łącznej wysokości 1.727 zł. Otrzymują też pomoc finansową z MOPSu na wykupienie leków i zakup...
, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania., Powyższe zostało wykazane. Małżonkowie utrzymują się ze świadczeń emerytalno-rentowych...

I SA/Sz 58/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-01

wynika, co następuje., M. S. ([...]lat) prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie, jest kawalerem, utrzymuje się ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (zasiłek...
pielęgnacyjny z tytułu niepełnosprawności, zasiłki celowe, łącznie w wysokości ok. [...] zł, decyzje k. [...]), do końca roku [...] pobierał rentę rodzinną w wysokości...

V SA/Wa 135/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

, czy 'w zdecydowanej większości przypadków' są stosowane tylko w 'praktyce zawodowej', czyli gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usługi na rzecz osób fizycznych, czy też każdy zwykle...
stosowanych w różnych dziedzinach życia - medycynie estetycznej, dermatologii, kosmetologii, zabiegach pielęgnacyjnych, odmładzających i poprawiających urodę - wynika...