Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 801/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-22

i niepełnosprawną córkę z zasiłku oraz renty córki. Status osoby bezrobotnej utraciła w wyniku starania się o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością opieki...
nad dzieckiem. W chwili obecnej utrzymuje siebie oraz niepełnosprawną córkę z przyznanej córce renty i świadczenia pielęgnacyjnego. Niepełnosprawność córki wiąże...

III SA/Wa 3153/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-22

. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że obecnie jedynym źródłem utrzymania rodziny jest świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1200 zł przyznane w związku z koniecznością...
o stopniu niepełnosprawności córki, decyzje przyznające świadczenia pielęgnacyjne, pomoc finansową oraz zasiłek pielęgnacyjny, umowę majątkową małżeńską, decyzję przyznającą...

I SA/Po 249/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-28

najbliższej rodziny. Skarżący podał, że uzyskuje dochód miesięczny netto w wysokości [...] z tytułu zatrudnienia, żona otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki...
[...] Nr [...] o przyznaniu w związku z opieką nad osobą: AŁ, data ur.: [...], która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości...

I SA/Go 325/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-15

jest wyłącznie otrzymywane przez skarżącego świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.300 zł miesięcznie. W złożonym urzędowym formularzu ppf skarżący wskazał, że nie posiada...
otrzymywanego przez niego świadczenia pielęgnacyjnego. W uzupełnieniu danych oraz oświadczeń zawartych we wniosku ppf pełnomocnik skarżącego w piśmie z [...] października 2016r...

I SA/Go 324/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-15

konieczności sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym synem utrzymuje się wyłącznie ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 1300 zł miesięcznie. W ocenie skarżącego...
synem, z którym utrzymują się wyłącznie ze świadczenia pielęgnacyjnego wynoszącego 1.300 zł miesięcznie. Skarżący od 2004 r. jest w sądowej separacji z żoną i nie utrzymuje...

I SA/Gl 1425/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

o pobieraniu zasiłku rodzinnego wygasła z powodu ukończenia przez syna 24 roku życia. Od maja 2017 r. jedyny dochód stanowi świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.406 zł...
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Strona otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji...

I SA/Po 249/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-08

nad osobą: AŁ, data ur.: [...], która legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] miesięcznie na okres...
od [...] do [...], świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] miesięcznie na okres od [...] do [...], świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości [...] miesięcznie na okres...

I SA/Łd 27/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-28

., Jedynym dochodem skarżącego jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 520 zł., We wniosku złożonym na formularzu PPF skarżący podał, ze pobiera świadczenie pielęgnacyjne...
skarżącemu świadczenia pielęgnacyjnego., Referendarz sądowy zważył, co następuje:, Wniosek zasługuje na uwzględnienie., Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

III SA/Wa 1374/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

i która jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Źródłem utrzymania matki Skarżącego jest emerytura w wysokości 803 zł, zaś Skarżącego świadczenie pielęgnacyjne w kwocie...
na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia oraz przyznającą świadczenie pielęgnacyjne., 2. Wykonując wezwanie referendarza sądowego Skarżący złożył formularz PPF...

III SA/Wa 2412/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-15

jest emerytura w wysokości 803 zł, zaś Skarżącego świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł. Skarżący zaznaczył że z uwagi na stałą opiekę nad matką nie może pracować...
z zatrudnienia oraz przyznającą świadczenie pielęgnacyjne. Do wydatków zaliczył opłaty za energię elektryczną (35 zł miesięcznie), gaz (40 zł co drugi miesiąc), koszty zakupu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100