Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

III SA/Wr 517/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-15

w postępowaniu egzekucyjnym zarzut przedawnienia obowiązku spełnienia świadczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne pracowników., Organy egzekucyjne obu instancji...
na ubezpieczenie społeczne i zasiłki oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne należne za okres do dnia 31 grudnia 1998 r. płatnicy składek są zobowiązani rozliczać i opłacać na podstawie...