Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Rz 116/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-01-19

) z [....]. Nr [....] w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. W/w decyzją utrzymano w mocy decyzję wydaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z upoważnienia Wójta...
Gminy L. Nr [....] przyznającą świadczenie pielęgnacyjne na okres od 1.11.2004r. do 31.03.2005r. w kwocie 420 zł w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem - J.W.. Organ...

II SA/Bd 1292/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-04

natomiast przedmiotu zaskarżonej decyzji: 'w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego' wpisać 'w przedmiocie odmowy dokonania czynności materialno - technicznej'. Zarządzeniem...
świadczenia pielęgnacyjnego', zamiast prawidłowo: 'na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] września 2011 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy...

II SAB/Bk 127/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-02-28

wynagrodzenie za pracę i świadczenie pielęgnacyjne w łącznej kwocie 1.620,11 zł,. Skarżący nie posiada żadnego majątku oraz oszczędności i zamieszkuje w mieszkaniu matki...
obejmującym ustanowienie radcy prawnego podając we wniosku, iż aktualnie utrzymuje się z wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę (3/4 etatu) w kwocie 1467,11 zł oraz świadczenia...

II SA/Po 646/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-08-24

świadczenie pielęgnacyjne w wysokości [...] zł miesięcznie, syn ten otrzymuje rentę socjalną w wysokości [...] zł oraz [...] zł z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego. Drugi syn...
, zaświadczenie o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku rodzinnego w wysokości [...] zł oraz jednorazowego dodatku z tytułu rozpoczęcie roku szkolnego...

II SA/Op 36/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-06

z nieletnią córką, a członkowie tego gospodarstwa uzyskują dochód w łącznej wysokości 1.253 zł, na który składają się: świadczenie pielęgnacyjne - 153 zł, świadczenie...
rehabilitacyjne - 80 zł, zasiłek rodzinny - 100 zł, świadczenie pielęgnacyjne - 520 zł oraz alimenty od żony, zasądzone na rzecz córki skarżącego - w wysokości 400 zł...

II SA/Sz 553/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-11

świadczenie pielęgnacyjne na córkę w wysokości [...] zł w okresie [...] r., decyzji przyznającej zasiłek pielęgnacyjny w kwocie [...] zł miesięcznie oraz decyzji przyznającej...
pomoc finansową realizowaną w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie [...] zł miesięcznie w okresie od [...] r...

III SA/Wr 729/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-28

się z jego renty oraz z przyznanego mu przez miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej świadczenia pielęgnacyjnego (153 zł). Dodał, że 'z uwagi na porę roku nie jest w stanie więcej...

III SA/Łd 1134/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-14

od roku jest bezrobotny i nie osiąga żadnego dochodu. Ojciec skarżącego otrzymuje emeryturę w wysokości 1300 zł, macocha - świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1400 zł, a siostra - rentę...

II SA/Ke 603/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-08-07

w wysokości 640 zł, a synowa świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1350 zł miesięcznie. Wnioskodawca nie wykazał innego majątku oprócz starego samochodu. Skarżący...

II SA/Go 205/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-04

, że A.T. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej., Zważyć bowiem trzeba, że dochód skarżącego z tytułu świadczeń z pomocy społecznej i świadczenia pielęgnacyjnego...
), zasiłku celowego (250 zł) oraz zasiłku pielęgnacyjnego (153 zł). Skarżący podał, że kwotę 153 zł przeznacza na spłatę alimentów., Wniosek jest uzasadniony., Zgodnie z art...
1   Następne >   +2   +5   10