Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SAB/Gd 41/03 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2004-05-26

świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia: umorzyć postępowanie W dniu 3 czerwca 2003r. A. G. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na bezczynność...
Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie rozpatrzenia jej wniosku w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej...

II SA/Bd 1547/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-12-20

. Utrzymują się ze świadczeń emerytalno - rentowych oraz świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej wysokości około [...] zł miesięcznie. Podał, że miesięcznie ponosi następujące...
w W. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanowił: zwolnić od kosztów...

II SA/Bd 817/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-09-17

oraz świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej wysokości [...] zł miesięcznie. Posiada dom o powierzchni [...] m2. Ponadto wnioskodawca przedstawił wykaz kosztów jakie ponosi w związku...
2010r., znak: [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanowił: zwolnić od kosztów sądowych W dniu 16 września 2010r. do Wojewódzkiego...

IV SO/Wa 44/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-24

, że nie posiada on majątku, czy oszczędności. Otrzymuje emeryturę wraz z świadczeniem pielęgnacyjnym w wysokości ok. 800 zł. Biorąc pod uwagę wskazane wydatki oraz aktualny...
2018 r. wynika, że skarżący prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie. Jest osobą w podeszłym wieku (81 lat). Otrzymuje świadczenie emerytalne w wysokości ok. 572 zł...

IV SA/Po 1031/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-19

uprawnienia do świadczenia pieniężnego przewidzianego w ustawie z 31 maja 1996 r. o świadczeniu pielęgnacyjnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej...
świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić stronie cały uiszczony wpis od skargi w kwocie 100,00 (sto) złotych. Pismem z dnia...

II SA/Op 465/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-28

wydatków mieszkaniowych, ale biorąc pod uwagę wykazaną kwotę zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, łącznie 634 zł, a ponadto wykazaną niepełnosprawność i wiek...
ze skargi A. P. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 2 sierpnia 2017 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pieniężnego...

II SA/Łd 66/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-02-02

się emerytura skarżącego w wysokości 1438,63 złotych, świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 złotych i zasiłek rodzinny w kwocie 91 złotych. Skarżący oświadczył, że nikt...
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przyznania uprawnienia do świadczenia...

II SA/Gd 1914/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-03-08

. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...
, 138 § 1 i 105 § 1 k.p.a. oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 31 maja 1996r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym...

IV SA/Wr 710/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-06-13

i świadczenia pielęgnacyjnego uchyla decyzję I i II instancji. Decyzją z dnia [...]r. Nr [...] Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych...
w W., na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 i 2 oraz art. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej...

II SA/Lu 677/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-02-10

źródłowych. Z treści uzasadnienia ponownego wniosku wynika, iż wnioskodawca otrzymuje świadczenie ZUS, w tym świadczenie pielęgnacyjne w łącznej wysokości [...] zł (potwierdza...
społecznego (bądź innych świadczeń). Jeśli tak, to podanie wysokości pobieranego świadczenia (bądź nadesłania odcinka świadczenia za ostatni miesiąc); oświadczenia czy rodzina...
1   Następne >   +2   +5   +10   12