Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Ol 111/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-04-15

przychodów z gospodarstwa rolnego. W toku jest spawa o podział majątku z byłym mężem. Wyjaśniła, że jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł...
z gospodarstwa rolnego czerpie były mąż. Podkreśliła, że jedynym przychodem jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawną matka w kwocie 520 zł...

I SA/Ol 110/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-04-15

przychodów z gospodarstwa rolnego. W toku jest spawa o podział majątku z byłym mężem. Wyjaśniła, że jedynym źródłem utrzymania jest świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł...
z gospodarstwa rolnego czerpie były mąż. Podkreśliła, że jedynym przychodem jest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawną matka w kwocie 520 zł...

V SA/Wa 2430/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-14

pielęgnacyjny na osobę uprawnioną, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia na dziecko. Zgodnie z zaświadczeniem właściwego Gminnego Ośrodka Pomocy...
, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w wysokości 1.200 zł miesięcznie., Mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności oraz kierując...

V SA/Wa 1132/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

gospodarstwa wynosi 1615,05 złotych - karta 16 akt adm.) oraz z zasiłków rodzinnych i świadczeń pielęgnacyjnych w łącznej wysokości 1014 złotych. Wyjaśnił, iż wobec trzech...
oraz dochody. Łączny dochód uzyskiwany przez rodzinę skarżącego z tytułu zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz z niewielkiego gospodarstwa rolnego pozwala wyłącznie...

II SA/Ke 801/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-11-18

i świadczenia pielęgnacyjnego, w łącznej wysokości 1242 zł miesięcznej. Skarżąca nie wykazała żadnego majątku, zamieszkuje wraz z rodziną w mieszkaniu, do którego nie ma tytułu...
i synem, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe utrzymują się ze świadczeń z pomocy społecznej : zasiłku: stałego, okresowego, pielęgnacyjnego, celowego...

III SA/Łd 589/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-25

domowego - zgodnie z oświadczeniem - składają się: emerytura skarżącego w kwocie 894 zł, świadczenie pielęgnacyjne wypłacane żonie skarżącego w kwocie 1.300 zł, renta socjalna...
domowego skarżącego składają się: emerytura skarżącego w kwocie 894 zł, świadczenie pielęgnacyjne wypłacane żonie skarżącego w kwocie 1.300 zł, renta socjalna i zasiłek...

III SA/Łd 590/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-25

domowego - zgodnie z oświadczeniem - składają się: emerytura skarżącego w kwocie 894 zł, świadczenie pielęgnacyjne wypłacane żonie skarżącego w kwocie 1.300 zł, renta socjalna...
domowego skarżącego składają się: emerytura skarżącego w kwocie 894 zł, świadczenie pielęgnacyjne wypłacane żonie skarżącego w kwocie 1.300 zł, renta socjalna i zasiłek...

III SA/Po 347/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-27

w wysokości 716,12 zł, renty rodzinnej w wysokości 460,00 zł, oraz świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem w wysokości 520,00 zł. Żona wnioskodawcy...
pięcioosobowe gospodarstwo domowe L. P. jest utrzymywane z łącznych świadczeń w wysokości 1.696,12 zł oraz z dochodów z dzierżawy nieruchomości rolnej. Stan zdrowia...

III SA/Po 340/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-27

rodziny pochodzą z renty chorobowej wnioskodawcy w wysokości 716,12 zł, renty rodzinnej w wysokości 460,00 zł, oraz świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem...
i rodzinnym wnioskodawcy wynika, że wspólne pięcioosobowe gospodarstwo domowe L. P. jest utrzymywane z łącznych świadczeń w wysokości 1.696,12 zł oraz z dochodów...

III SA/Po 341/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-05-27

716,12 zł, renty rodzinnej w wysokości 460,00 zł, oraz świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem w wysokości 520,00 zł. Żona wnioskodawcy zrezygnowała...
gospodarstwo domowe L.P. jest utrzymywane z łącznych świadczeń w wysokości 1.696,12 zł oraz z dochodów z dzierżawy nieruchomości rolnej. Stan zdrowia wnioskodawcy...
1   Następne >   +2   +5   +10   59