Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II SA/Bd 227/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-23

organ stwierdził, iż objęcie ubezpieczeniem emerytalnym, i rentowym wiąże się z okresem pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzją, z dnia [...] 2006 r...
., nr [...] przyznano wyżej wymienionej świadczenie pielęgnacyjne na okres od 1.11.2006 r. do 31.08.2007 r. w celu sprawowania opieki nad synem Dominikiem D. i w związku z tym, zgodnie...

II GSK 1012/23 - Wyrok NSA z 2023-10-05

, że decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 8 lipca 2021 r. przyznano jej świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 lutego 2021 r. na stałe. Mimo powyższego...
jako ustawa o świadczeniach) obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach...

VI SA/Wa 1634/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-03

w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na obszarze: K., o kodzie postępowania numer...
[...] marca 2013 r. do dnia [...] grudnia 2015 r. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej...

II GSK 2230/11 - Wyrok NSA z 2012-07-11

., oddalającą odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie...
umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, zmienionym zarządzeniem nr 93/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30...

II SA/Bd 228/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-05-23

decyzji organ wskazał, iż decyzją z dnia [...] 2006 r., nr [...] przyznano wyżej wymienionej świadczenie pielęgnacyjne na okres od 1.11.2006r. do 31.08.2007 r. w celu...
jej świadczenia pielęgnacyjnego, a co za tym idzie nieobjęcia ubezpieczeniem zdrowotnym za miesiąc październik 2006 r., W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

VI SA/Wa 921/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-25

na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej...
2010 r. Dyrektor [...] Oddziału Wojewódzkiego NFZ ogłosił konkurs ofert [...] o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze...

VI SA/Wa 1904/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na obszarze [...]., Zaskarżona decyzja została...
marca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej...

VI SA/Wa 3849/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-15

w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym., Podstawą prawną decyzji Nr [...] był art. 154 ust. 6 ustawy...
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym, dotyczące zapewnienia świadczeń opieki...

II SA/Op 457/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-30

[...] w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na terenie miasta [...], na okres od 1 lipca...
: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej., W części jawnej prowadzonego postępowania komisja dokonała sprawdzenia złożonych ofert pod względem...

VI SA/Wa 903/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-28

[...] grudnia 2010 r., oddalającą odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne...
Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki...
1   Następne >   +2   +5   +10   20