Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II SO/Sz 23/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-12-02

żywności oraz lekarstw. Nadto skarżąca ma na utrzymaniu niepełnosprawnego i bezrobotnego syna, który otrzymuje rentę inwalidzką w wysokości [...] i świadczenie pielęgnacyjne...

II SA/Sz 42/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-05-05

społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.);, 2) osoby, które ukończyły 75 lat;, 3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek...
, żądane przez pracownika poczty dokumenty, tj. dowód osobisty i odcinek dokumentujący wysokość pobieranego obecnie świadczenia z ZUS., Wniosek ten został przyjęty...

VI SA/Wa 1138/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-13

świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu...
Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku z dnia 9 września 2004 r. w sprawie o sygn. K 2/03 (OTK ZU nr 8/A/2004, poz. 83), że abonament ten to 'przymusowe, bezzwrotne świadczenie...