Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 297/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-11

[...] oraz kserokopię decyzji Wójta Gminy przyznającej skarżącej świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad J.O., W związku z tym, iż złożone oświadczenia okazały się niewystarczające...
majątkową, w formularzu PPF wnioskodawczyni bowiem jako swój adres wskazała [...] natomiast w decyzji przyznającej świadczenie pielęgnacyjne [...]. Jako posiadany majątek...

II SA/Bk 554/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-09-07

utrzymania wnioskodawcy jest emerytura i świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1.067,28 zł. Majątek skarżącego w postaci gospodarstwa rolnego, został przekazany synowi...
niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym na stałe oraz ma przyznane świadczenie pielęgnacyjne. Nie posiada majątku bowiem całość gospodarstwa rolnego została przekazana na syna...

II SA/Go 932/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-13

się w bardzo trudnej sytuacji materialnej., Skarżąca oświadczyła, że jej miesięczny dochód wynosi 1.185 zł i składa się ze świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłków rodzinnych...
prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, Przegląd Prawa Publicznego 2007, nr 4, s. 36-39)., Należy wskazać, że G.S. posiada niski dochód z tytułu świadczenia...

II SA/Op 63/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-15

lat., Matka L.S. utraciła status osoby bezrobotnej wobec wydania decyzji MOPS z 6 lutego 2013 r., o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego w celu sprawowania opieki...
77 zł, świadczenie pielęgnacyjne Z. S. 153 zł, świadczenie pielęgnacyjne L. S. 520 zł, renta B. S. 597,23 zł. Ponadto, jak wynika z rachunku bankowego skarżącej w dniu...

II SA/Lu 464/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-06-05

się ze świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie [...] złotych oraz pomocy strony skarżącej. Strona skarżąca oświadczyła, że całość dochodów jej gospodarstwa domowego pochłaniają...
w mieszkaniu o powierzchni [...] m2. Dochód strony skarżącej stanowi otrzymywane przez nią świadczenie z ZUS w kwocie [...] złotych brutto. Córka strony skarżącej utrzymuje...

IV SA/Wa 2179/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-07

z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, 1200 zł - świadczenie pielęgnacyjne żony z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, 686 zł +150 zł świadczenie rentowe i zasiłek...
prowadzenia działalności gospodarczej), jego żonę (1200 zł - świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia) oraz syna (686 zł renta i 150 zł zasiłek) wynosi...

II SA/Łd 46/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-02-29

, utrzymując się z renty i świadczenia pielęgnacyjnego w łącznej kwocie 2265,38 zł. Skarżący zamieszkuje u brata, opiekując się nim. Posiada nieruchomość rolną...

VIII SA/Wa 854/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

, świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem oraz orzeczenie o zaliczeniu córki do znacznego stopnia niepełnosprawności...
świadczenia otrzymywane na niepełnosprawną córkę co łącznie z niewielkim dochodem z gospodarstwa rolnego daje miesięcznie około [...] zł. Deklarowana wysokość dochodu...

IV SA/Wa 611/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-14

socjalną, zasiłek rehabilitacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Skarżąca wraz z mężem posiada nieruchomość w Truskawiu, tj. działkę o pow. 800 m- oraz dom w budowie (obecnie...
pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, renty socjalnej i stypendium, pozostałe dzieci otrzymują zasiłek rodziny i stypendium szkolne w wysokości od 166 zł do 196 zł miesięcznie...

IV SA/Wa 633/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-20

jest osobą niepełnosprawną, pobiera rentę socjalną, zasiłek rehabilitacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Skarżąca wraz z mężem posiada nieruchomość w T., tj. działkę...
907 zł z tytułu zasiłku pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego, renty socjalnej i stypendium, pozostałe dzieci otrzymują zasiłek rodziny i stypendium szkolne w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   11