Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SA/Wa 1242/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-04

jest matka Z. S. Źródło utrzymania trzyosobowej rodziny stanowi emerytura pani S.- 951,16 zł, renta socjalna A. S.- 619,50 zł, zasiłek pielęgnacyjny - 153 zł, świadczenie...
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - 800 zł, dodatek dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego - 200 zł...

II SA/Wa 1147/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-27

jej także przyznania renty w drodze wyjątku. Od maja 2004 r. z półtoraroczną przerwą, otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnosprawnym synem...
, że wnioskodawczyni mieszka i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z mężem i 25-letnim synem. Dochód rodziny stanowi: świadczenie pielęgnacyjne wnioskodawczyni z tytułu rezygnacji...

II SA/Wa 36/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-06

dla bezrobotnych. Jego matka pobiera świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1500 zł. miesięcznie To wszystko prowadzi do wniosku, że wskutek szczególnych okoliczności...
w wysokości 184,42 zł. miesięcznie, natomiast jego matka A.K. otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1583 zł. miesięcznie. Prezes ZUS ustalił ponadto, w oparciu...

II SA/Wa 2414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-29

z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem ustanowiono świadczenie pielęgnacyjne; jego kwota podlega corocznej...
, gdy opieka taka byłaby niewątpliwie wskazana (tak opinia MOPS), na warunkach korzystniejszych niż przewidziane przez prawodawcę (patrz świadczenie pielęgnacyjne), jest w pełni...

II SA/Wa 954/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-13

utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymuje, w kwocie 520 zł, renty żony, w wysokości 1.021 zł, renty socjalnej syna P., która łącznie z zasiłkiem...
, za które opłaty wynoszą ponad 700 zł miesięcznie, a utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego skarżącego, renty żony i renty socjalnej syna P. oraz z zasiłków pielęgnacyjnych...

II SA/Wa 1449/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-08

16 stycznia 2009 r. nr [...] - w aktach administracyjnych), a kwota pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego nie pokrywa nawet jego podstawowych potrzeb życiowych...
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny., W niniejszej sprawie skarżący wykazał, że wyłącznym źródłem jego dochodu jest świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 153 zł...

II SA/Wa 219/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-05

sprawuje nad matką całodobową opiekę. Skarżący uzyskuje miesięcznie 520 zł netto świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu stałej opieki nad matką. Matka wnioskodawcy uzyskuje...
wynosi łącznie 1.864,55 zł netto i uzyskiwany jest przez matkę z tytułu renty oraz przez wnioskodawcę z tytułu świadczenia pielęgnacyjnego. Stałe miesięczne wydatki...

II SO/Wa 23/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-15

, że łączny dochód trzyosobowej rodziny stanowi kwota 2.491 zł, na który składają się świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej...
jest trudna., Dochód gospodarstwa domowego rodziny stanowi świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki...

II SA/Wa 2006/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-15

w łącznej wysokości 872,96 zł, na który składa się emerytura żony wnioskodawcy w wysokości 561 zł, świadczenie pielęgnacyjne wnioskodawcy w wysokości 153 zł oraz zasiłek...
otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 153 zł oraz zasiłek stały z MOPS w wysokości 158,96 zł. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego wynosi 872,96 zł...

II SA/Wa 513/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-24

całkowitej niezdolności do pracy. Podał, że świadczenie w drodze wyjątku nie jest świadczeniem socjalnym, ani też świadczeniem zamiennym dla świadczenia pielęgnacyjnego...
pielęgnacyjnego (określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r.) to może liczyć na wypłatę zaległego świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   57