Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

III SAB/Gd 124/21 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-02-09

niejawnym sprawy ze skargi A. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: umorzyć...
przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W dniu 24 stycznia 2022 r. do tut. Sądu wpłynęło pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego wraz...

II SAB/Ke 82/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-08-19

prowadzenie postępowania przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Skarżący wskazał, że w aktach administracyjnych sprawy...
znajdują się:, - orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 9 czerwca 2020 r.;, - wniosek o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 15 kwietnia 2020 r., - decyzja...

III SAB/Kr 36/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-09-06

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, , I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Samorządowego Kolegium Odwoławczego do rozpatrzenia odwołania skarżącego P...
. I. od, decyzji Burmistrza z dnia [...] 2020 r., znak: [...] o ponownej odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego;, II. stwierdza, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze dopuściło...

I SAB/Wa 82/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-24

przez Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. W. W. wniósł 23 stycznia 2018 r. bezpośrednio do Wojewódzkiego...
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką sprawowaną nad niepełnosprawna matka - H. W., domagając się w niej zobowiązania Prezydenta...

II SAB/Lu 103/21 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2021-09-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę...
. A. M. wniósł skargę na przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...

II SAB/Rz 103/22 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2022-07-12

sprawy ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego - p o s t a n...
-R.5131.2.007504.2021.43489.JSZ w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego., Skarżąca w piśmie z dnia 27 kwietnia 2022 r. złożyła do organu ponaglenie do wydania decyzji...

II SAB/Op 43/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-29

pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy postanawia: ustanowić dla skarżącej adwokata...
w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie świadczenia w formie pomocy dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SAB/Gd 88/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-08-31

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. B. na przewlekłe prowadzenie przez Burmistrza postępowania w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę. K. B...
Pomocy Społecznej w Kartuzach, działającego z upoważnienia Burmistrza Kartuz (dalej: 'Organ'), w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego, zarzucając naruszenie przepisów prawa...

III SAB/Gd 67/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-02-03

ze skargi J.F. na przewlekłość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w rozpoznaniu odwołania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia sprostować oczywistą omyłkę, powstałą...
. w rozpoznaniu odwołania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego., W sentencji powyższego postanowienia w wyniku oczywistej omyłki wpisano niewłaściwą nazwę miejscowości siedziby...

III SAB/Gd 67/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-11-29

ze skargi J. F. na przewlekłość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w rozpoznaniu odwołania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia odrzucić skargę. J. F. wniosła...
skargę na przewlekłość Samorządowego Kolegium Odwoławczego w rozpoznaniu odwołania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego., Zgodnie z art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 2...
1   Następne >   +2   +5   10