Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1912/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-13

zł, świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł, zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł oraz zasiłek rodzinny w kwocie 421 zł., Rozpoznając wniosek zważyć należało...
od kosztów sądowych., Skarżący zamieszkuje wraz z żoną i pasierbicą. Dochody rodziny stanowią świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne w łącznej wysokości 1609,58 zł...

IV SA/Wa 1244/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-26

bankowego męża skarżącej,, - kopie przekazów pocztowych świadczenia rentowego męża skarżącej,, - oświadczenie skarżącej o nieposiadaniu rachunków bankowych...
netto oraz - jak wynika z wyciągu z rachunku bankowego - zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 153 zł. Ponadto ojciec męża skarżącej - według oświadczenia z dnia 14 marca 2015...

IV SA/Wa 3164/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-31

, jak i bezpośrednich czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do pana S. ' Ponadto w opinii pani J.K. 'istotną kwestią' w sprawie jest fakt, że wraz z panią L.S. 'od ponad 3...
czerwca 2012 r.) starała się o wjazd na terytorium naszego kraju jedynie raz, w 2006 roku, o czym świadczy wpis do ewidencji zaproszeń z dnia 16.03.2006 r. Zatem intensywność...