Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol inn X

II SO/Ke 2/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-14

, celowego i świadczenia pielęgnacyjnego, w łącznej wysokości 1136,67 zł miesięcznie. Ponadto wnioskodawczyni i jej syn otrzymali kwotę 270 zł z programu 'Pomoc państwa...
prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem i synem. Wszyscy troje utrzymują się ze świadczeń z pomocy społecznej: zasiłku: stałego, okresowego, pielęgnacyjnego...