Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Sz 965/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-25

[...] zł),, - kopię skierowanego do skarżącego pisma organu rentowego z dnia 23 marca 2015 r. informującego o potrącaniu ze świadczenia skarżącego od kwietnia 2015 r. kwoty...
., miesięczna kwota potrącenia świadczenia rentowego będzie wynosiła [...] zł,, - kopie dokumentów potwierdzających ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem...