Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

VIII SA/Wa 136/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-10

gospodarstwie domowym pozostaje z nim niepracująca żona oraz małoletnia, niepełnosprawna córka. Jedynym źródłem utrzymania rodziny są świadczenia pielęgnacyjne na dziecko...
niedosłuch, padaczkę, wadę wzroku i niedowład lewostronny (załączone zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz decyzje o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku...

II SA/Bk 577/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-09-13

na rzecz nieletnich M. i E. D. - 560 zł; zasiłek rodzinny - 182 zł; świadczenie pielęgnacyjne - 520 zł oraz otrzymywane przez M. D. renta z tytułu niezdolności do pracy...
i świadczenie pielęgnacyjne - 798 zł. Wykazane wydatki miesięczne stanowią: czynsz (za miesiąc [...] 2010 r.) -, 1.000 zł; energia elektryczna - 170 zł; gaz - 41 zł; woda...

II SA/Bk 531/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-10-29

świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1.200 zł otrzymywane przez matkę oraz zasiłek okresowy, celowy oraz pielęgnacyjny w łącznej kwocie 400 zł przyznany wnioskodawcy. Stałe...
, iż wysokość miesięcznego dochodu dwuosobowej rodziny to 1600 zł (świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki). Skarżący jest osobą schorowaną, cierpi na s., jego matka choruje...

IV SA/Wr 627/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-11-21

przez ten ośrodek świadczenia pielęgnacyjnego tej osobie, w tym mi.in.: jego wniosku złożonego w dniu 13 czerwca 2011 r. o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...
jej niepełnosprawności; oświadczenia służącego ustaleniu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, w którym strona jako swój adres wskazała adres lokalu przy ul...

III SA/Łd 458/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-23

w gospodarstwie domowym skarżącej stanowi wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w wysokości 1.560 zł brutto miesięcznie oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 153 zł...
lekarskim, a później świadczeniu rehabilitacyjnym. Podniosła także, że jest osobą niepełnosprawną o orzeczonym umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z oświadczenia...

II SA/Bd 996/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-11-12

świadczenia: renta inwalidzka [...] zł, alimenty [...] zł, świadczenie rodzinne [...] zł, świadczenie pielęgnacyjne [...] zł oraz renta rodzinna [...] zł netto...

II SA/Ke 375/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-15

wynagrodzenie za pracę w wysokości 2274,08 zł, matka pobiera świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł, bracia otrzymują renty socjalne w wysokości 682,67 zł i 671,31 zł...

IV SA/Wa 423/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-27

miesięcznie. Rodzina państwa M. otrzymuje także świadczenia pielęgnacyjne, w postaci zasiłku pielęgnacyjnego i zasiłku rodzinnego. Łączna kwota otrzymywanych świadczeń...
świadczenia z pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego z powodu bezrobocia w kwocie 481 zł miesięcznie oraz świadczenia pieniężnego na zakup żywności w kwocie 150 zł...

II SA/Gl 903/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-20

referendarza sądowego skarżący nadesłał dokumenty wykazujące źródła i wysokość osiąganych dochodów (świadczenie pielęgnacyjne, rentę socjalną i zasiłek pielęgnacyjny...
się rodziny wnioskodawcy jest zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 1200 zł, zasiłek rehabilitacyjny w kwocie 150 zł i renta socjalna w kwocie 643 zł., Na wezwanie...

II SA/Po 1102/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-28

i niepełnosprawność córek. Prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z dwiema małoletnimi córkami. Oświadczyła, że rodzina utrzymuje się ze świadczenia pielęgnacyjnego wraz z dodatkami...
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz [...] zł z tytułu świadczeń rodzinnych za marzec 2014r. Nadto przedłożyła kserokopie wezwania do dokonania potrąceń z renty...
1   Następne >   +2   +5   +10   12