Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VI SA/Wa 561/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

. zmuszona była zrezygnować z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad córką. Z tego też tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 300 złotych miesięcznie. Sama...
wynika, że H. K. z mężem B. L. oraz dwojgiem dzieci utrzymuje się z przysługującej córce K. renty oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Dochód ten oscyluje wokół kwoty 1 940...

VI SA/Wa 2011/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-24

świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 300 złotych miesięcznie. Sama córka K. L. otrzymuje rentę w wysokości 640 złotych. B. L. z kolei do końca sierpnia 2016 roku otrzymywał...
oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Dochód ten oscyluje wokół kwoty 1 940 złotych. Żaden z członków rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, nie dysponuje przy tym żadnymi...

VI SA/Wa 561/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-07

. zmuszona była zrezygnować z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad córką. Z tego też tytułu otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 300 złotych miesięcznie. Sama...
wynika, że H. K. z mężem B. L. oraz dwojgiem dzieci utrzymuje się z przysługującej córce K. renty oraz świadczenia pielęgnacyjnego. Dochód ten oscyluje wokół kwoty 1 940...

III SA/Gl 939/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-01

wychowawczy i pielęgnacyjny pobierany przez H. K. w łącznej kocie 1.560 zł oraz renta pobierana przez córkę w kwocie 740 zł., Z oświadczenia strony wynika...
sprawy nadesłano następujące dokumenty: decyzję o podwyższeniu renty K. L. z dnia [...] r.; decyzję z dnia [...] r. Prezydenta Miasta L. w przedmiocie świadczeń z zakresu...