Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 38/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1999-02-04

. art. 16, tj. dodatku pielęgnacyjnego, kombatanckiego i dla sierot zupełnych. Zwiększenie świadczenia o kwotę odpowiadającą części składkowej emerytury lub renty rolniczej...
Zwiększenie świadczenia określonego w art. 15 ust. 3 i 3b ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent...

II SA/Lu 206/98 - Wyrok NSA z 1999-01-14

się na swoją trudną sytuację materialną gdyż obydwoje z żoną są bezrobotnymi bez prawa do zasiłku. Jedynym ich dochodem na 5-cio osobową rodzinę są świadczenia rodzinne...
zatrudnienia, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów...

III SA 5345/98 - Wyrok NSA z 1999-03-17

Skarbowy w Szczytnie dnia 24 listopada 1997 r., że podkaszacz służył wyłącznie do czynności pielęgnacyjnych przy biurze, podczas gdy do potrzeb domowych posiadał dwie...
kosiarki. Nie wiadomo dlaczego dotychczasowe kosiarki nie nadawały się do zabiegów pielęgnacyjnych także wokół ścieżki prowadzącej do biura. Skoro jednak okoliczności...

OPS 13/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. nr 60 poz. 636/., Zasiłek macierzyński jest świadczeniem...
macierzyńskiego wypłacanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym. W obu sytuacjach następuje ściśle określone w czasie korzystanie ze świadczenia z ubezpieczenia...

II SA/Ka 1316/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-04-26

świadczenie przysługiwałoby skarżącej przy dochodzie do 295 zł, gdyż w jej przypadku kwotą graniczną była kwota 368,75 zł., Należy podkreślić, że te same zasady stosowane...
łącznie z zasiłkiem pielęgnacyjnym, że po opłaceniu opieki, czynszu, energii, leków, środków czystości, bielizny itp., pozostaje jej na utrzymanie 120 zł. Podniosła...

I SA/Łd 1532/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-11-19

skarżących /urodzone w1989 r./. Również przepisy o zasiłkach pielęgnacyjnych zawarte w ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych o pielęgnacyjnych /Dz.U. nr 4 poz...