Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 266/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-24

Kolegium Odwoławczego w L., z dnia [...] kwietnia 2016 r,. nr [...], w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, , I. oddala skargę w całości,, II...
i Gminy P., Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., w części dot. odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1 lipca 2013 r. na stałe...

I OSK 935/17 - Wyrok NSA z 2017-11-21

., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Przedmiotem skargi kasacyjnej, wniesionej do Naczelnego Sądu...
świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok wydany został w następujących, ustalonych przez Sąd I instancji, okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Samorządowe Kolegium Odwoławcze...

III SA/Gd 104/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-03-09

Odwoławczego [...] z dnia 8 listopada 2016 r. nr [..] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 29 czerwca 2016 r. nr [...] Burmistrz przyznał R. K...
. świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy z tytułu opieki nad synem K. K. od dnia od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 31 lipca 2017 r...

II SA/Bk 139/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-03-28

pielęgnacyjnego osobie, której to prawo odebrano regulacją niekonstytucyjną „przymuszając” do uzyskania świadczenia mniej korzystnego (zasiłku dla opiekuna...
), którego uzyskanie jest obecnie przesłanką uniemożliwiającą powrót do uzyskiwana świadczenia poprzedniego (świadczenia pielęgnacyjnego). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku...

II SA/Bk 189/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2017-05-09

. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla...
2016 r. znak [...] wydaną z upoważnienia Burmistrza C. odmówiono Panu B. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

II SA/Bd 436/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-07-12

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, dalej powoływana jako K.p.a.) odmówił A. G. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

I OSK 178/17 - Wyrok NSA z 2017-06-08

w Elblągu z dnia [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną. 2 Zaskarżonym wyrokiem z dnia 18 października 2016 r., sygn. akt II SA/Ol...
Miasta i Gminy Młynary odmówił E.G. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego wnioskowanego na siostrę B.K. Powodem odmowy było ustalenie, że mąż wnioskodawczyni posiada...

IV SA/Gl 485/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-08

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta R...
. z dnia [...] r. nr [...]. W dniu 10 lutego 2017 r. J. B. złożyła w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w R. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Go 463/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-17

ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. z dnia [...] r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...
[...] kwietnia 2017 r. nr [...] o odmowie przyznania skarżącej J.K. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku...

IV SA/Gl 1180/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-06-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Wójt Gminy P. decyzją z dnia [...] r., nr [...], wydaną...
w całości decyzję własną z dnia [...]r., nr [...], zmienioną decyzją z dnia [...]r., nr [...], w sprawie uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego dla J.P. w związku z opieką...
1   Następne >   +2   +5   +10   100