Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Op 14/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-02-08

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia [...], nr [...], Prezydent Miasta Opola odmówił B. B...
. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad dzieckiem N. B. Decyzja wydana została w oparciu o art. 17 ust. 1 oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28...

IV SA/Wr 288/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-10

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją Dyrektora Ośrodka...
pielęgnacyjnego na T. S. od 1 września 2006r. do 26.11.2006r., W uzasadnieniu wskazano, że w dniu złożenia przez wnioskodawcę podania tj. 25.08.2006r. o przyznanie świadczenia...

IV SA/Wr 60/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-05-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego uchyla decyzję I i II instancji. Decyzją...
. przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. z dnia [...] r. Nr [...] o odmowie przyznania B. J. świadczenia pielęgnacyjnego na syna Ł. J., Organ pierwszej instancji...

II SA/Kr 75/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-04

[...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego s k a r g ę o d d a l a . Z.K. złożyła w dniu [...] lipca 2006r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku...
się z warunkami uprawniającymi do świadczenia pielęgnacyjnego, że 'osoba w rodzinie nie ma ustalonego prawa do wcześniejszej emerytury na to dziecko', że 'osoba w rodzinie...

IV SA/Wr 302/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-30

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla decyzję I i II instancji; II...
kpa, odmówił przyznania U. S. świadczenia pielęgnacyjnego na T. S. za okres od dnia 1 września 2005r. do dnia 31 sierpnia 2006r., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji...

IV SA/Po 686/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego, o d d a l a s k a r g ę /-/ D. Rzyminiak- Owczarczak /-/ E. Kręcichwost...
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem M.S. W treści wniosku strona podała, że jest osoba rozwiedzioną, jej rodzina składa...

I OSK 22/07 - Wyrok NSA z 2007-10-12

Kolegium Odwoławczego w R. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. odstępuje...
. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Wyrok został wydany w następujących okolicznościach sprawy., Decyzją z dnia...

II SA/Lu 641/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-25

Wójta Gminy z dnia 12 marca 2007r. o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia podania o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad córką R. od marca 2004...
terminu do wniesienia podania o przyznanie jej świadczenia pielęgnacyjnego za okres od marca 2004 r. do sierpnia 2005 r. , składając stosowne podanie w dniu 12 marca 2007r...

I OSK 1751/06 - Wyrok NSA z 2007-09-21

[...]. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1. oddala skargę kasacyjną; 2. przyznaje adwokatowi Ł. B. od Skarbu Państwa ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
pielęgnacyjnego w związku z opieką nad dzieckiem U. Z., W uzasadnieniu decyzji Wójt Gminy [...] stwierdził, że skarżąca nie spełniła przesłanek do otrzymania świadczenia...

II SA/Kr 1221/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-05-17

. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego; uchyla zaskarżoną decyzję jak i poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji. Decyzją z dnia...
w O. do wydania decyzji, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w O. odmówił Z. W. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego., Organ I instancji w uzasadnieniu podał, że strona...
1   Następne >   +2   +5   +10   65