Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Gd 403/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-11-22

Kolegium Odwoławczego z dnia 25 kwietnia 2006 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Prezydenta...
nr [...] z dnia 30 września 2005r. odmówił T. C. przyznania na dziecko - P. C. - świadczenia pielęgnacyjnego. W uzasadnieniu organ pierwszej instancji wskazał, że we wniosku...

I SA/Wa 111/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-03

[...] listopada 2005 r. nr [...] w przedmiocie odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. I SA/Wa 111/06, UZASADNIENIE, Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
Ośrodka Pomocy Społecznej w A. z dnia [...] października 2005 r. nr [...] odmawiającą skarżącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko U. Z., W uzasadnieniu...

IV SA/Wr 592/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-26

Odwoławczego w L. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
decyzji Nr [...]z dnia [...] r. w sprawie przyznania M.I. świadczenia pielęgnacyjnego na syna P. I., na okres od dnia [...] r. do dnia [...]r. w wysokości [...]zł miesięcznie...

II SA/Bk 1012/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-21

., Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dn. [...].10.2005r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy...
się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w L. z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad synem Ł.T. ur. 08.02.2001 r...

IV SA/Wr 488/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-16

Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. W dniu [...]r. B. C. złożyła w Urzędzie...
Miejskim w W., Dział Świadczeń Rodzinnych wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem...

II SA/Op 64/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-05-16

, a w szczególności świadczenia pielęgnacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem., Wydanie...
o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, z którego wynikało, że jego rodzina składa się z 6 osób i razem z żoną M. O. wychowują 4 małoletnich dzieci, w tym E...

I OSK 114/06 - Wyrok NSA z 2006-11-15

Zarówno zasiłek pielęgnacyjny, jak i świadczenie pielęgnacyjne zaliczane są do świadczeń opiekuńczych z tym, że inny jest ich cel., Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany...
do samodzielnej egzystencji., Natomiast świadczenie pielęgnacyjne /odpowiednik poprzedniego zasiłku stałego/ przyznawane jest z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy...

I OSK 684/06 - Wyrok NSA z 2006-12-06

w [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 21 grudnia 2005 r...
świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] z dnia...

II SA/Łd 608/06 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-09-12

roku sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. W dniu 10 lutego...
2006 roku M. K. wystąpiła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w S. z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia...

IV SA/Wr 554/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-20

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i świadczenia w formie opłacenia składek...
Społecznej we W. z dnia [...] r. ([...]), przyznającą A. H. świadczenie pielęgnacyjne w kwocie [...] zł, w okresie od [...] r. do [...] r. oraz świadczenie w formie opłacania...
1   Następne >   +2   +5   +10   61