Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kolejnictwo X

II SA/Łd 1399/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-17

w/w rozporządzenia określono, jakie prace pielęgnacyjne należy przeprowadzić w pasach terenu równoległych do linii, które prawidłowo zostały wskazane w treści obowiązku nałożonego...
, iż na przełomie ostatnich czterech lat odnotowano łącznie 78 pożarów na tych terenach, które stanowią faktyczny materiał dowodowy świadczący o skali zagrożenia. Organ pierwszej...