Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SA/Kr 1200/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-01

2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia uchyla zaskarżoną decyzję w części, tj. w zakresie daty początkowej przyznania...
z dnia [...] 2020 r., [...], którą odmówiono przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką...

III OSK 3394/21 - Wyrok NSA z 2021-08-05

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza na organach i sądach stosujących prawo...
wykładnię, polegającą na uznaniu, że w stanie prawnym określonym cytowanymi przepisami na dzień wydania zaskarżonej decyzji, organ był zobowiązany do wyrównania świadczenia...

II SA/Wa 2265/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

sądowoadministracyjne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Sądu...
ekwiwalentu za urlop. Sposób wyliczenia ekwiwalentu został wprost wskazany w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że świadczeniem ekwiwalentnym...

III SA/Kr 179/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego...
mu wówczas ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy, to jego uprawnienie zostało zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia...

III SA/Kr 660/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-13

sądowoadministracyjne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok...
nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od decyzji nr [...] Komendanta Powiatowego Policji w C. z dnia 25 listopada 2021 roku skarżący złożył odwołanie...

III SA/Kr 109/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza na organach i sądach stosujących prawo konieczność poszukiwania takiego...
świadczenia, wydany został w dniu 13 lipca 2020 r. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1340/19 - uchylający obie decyzje...

III SA/Kr 288/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-25

Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza...
zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od powyższej decyzji skarżący złożył odwołanie. Zaskarżonej decyzji zarzucił...

III SA/Kr 1552/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-25

Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza...
, to jego uprawnienie zostało zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od decyzji nr [...] z dnia [...] 2021 r., skarżący złożył...

III SA/Kr 1724/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-03-10

, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza na organach i sądach stosujących prawo konieczność...
za niewykorzystane urlopy, to jego uprawnienie zostało zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od decyzji nr [...] z dnia...

III OSK 3587/21 - Wyrok NSA z 2022-04-05

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego stwierdzający niezgodność zaskarżonego przepisu...
uprawnionych do dodatku funkcyjnego.(...) Użycie przez ustawodawcę słowa 'ekwiwalent' na oznaczenie świadczenia pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy...
1   Następne >   +2   +5   9