Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X

III SA/Kr 1200/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-02-01

2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia uchyla zaskarżoną decyzję w części, tj. w zakresie daty początkowej przyznania...
z dnia [...] 2020 r., [...], którą odmówiono przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką...

III OSK 3394/21 - Wyrok NSA z 2021-08-05

przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza na organach i sądach stosujących prawo...
wykładnię, polegającą na uznaniu, że w stanie prawnym określonym cytowanymi przepisami na dzień wydania zaskarżonej decyzji, organ był zobowiązany do wyrównania świadczenia...

II SA/Wa 2265/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

sądowoadministracyjne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r., K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). W ocenie Sądu...
ekwiwalentu za urlop. Sposób wyliczenia ekwiwalentu został wprost wskazany w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wynika z niego, że świadczeniem ekwiwalentnym...

III SA/Kr 815/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-10-28

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału...
pierwszej instancji. Wniósł o ponowne naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz przyznanie wypłaty wyrównania tego świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami...

III SA/Kr 179/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego...
mu wówczas ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy, to jego uprawnienie zostało zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia...

III SA/Kr 660/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-09-13

sądowoadministracyjne do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok...
nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od decyzji nr [...] Komendanta Powiatowego Policji w C. z dnia 25 listopada 2021 roku skarżący złożył odwołanie...

III SA/Kr 459/23 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-10-18

do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału...
zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od decyzji organu I instancji skarżący wniósł odwołanie, z którego wynika...

III SA/Kr 288/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-08-25

Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza...
zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od powyższej decyzji skarżący złożył odwołanie. Zaskarżonej decyzji zarzucił...

III SA/Kr 109/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-19

możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza na organach i sądach stosujących prawo konieczność poszukiwania takiego...
świadczenia, wydany został w dniu 13 lipca 2020 r. prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1340/19 - uchylający obie decyzje...

III SA/Kr 1552/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-25

Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, dotyczącego możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego). Każdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wymusza...
, to jego uprawnienie zostało zrealizowane i aktualnie nie przysługuje mu prawo do wypłaty wyrównania tego świadczenia., Od decyzji nr [...] z dnia [...] 2021 r., skarżący złożył...
1   Następne >   +2   +5   11