Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X

I SA/Ol 11/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-09-03

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką I.W., w którym wskazał wymieniony adres jako miejsce zamieszkania swoje i matki. Również Komenda Powiatowa...

I SA/Sz 260/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

społecznej Ośrodka, nie figuruje w bazie osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, nie pobierał i nie pobiera świadczeń wychowawczych oraz nie figuruje...
osób pobierających świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, nie pobierał i nie pobiera świadczeń wychowawczych oraz nie figuruje w ewidencji osób korzystających z dodatku...

II FSK 3033/13 - Wyrok NSA z 2016-02-11

zasiłek pielęgnacyjny na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa...
pobierające zasiłek pielęgnacyjny na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kwoty...

I SA/Lu 687/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-12-28

wyraził stanowisko, że wnioskodawczyni i jej bliscy mają zabezpieczone potrzeby lokalowe, nie są pozbawieni środków do życia, pobierają różnego rodzaju świadczenia, dodatek...
osób zamieszkujących w tym lokalu są świadczenia w łącznej wysokości [...] zł; zasiłek opiekuńczy - [...] zł, wynagrodzenia za pracę A. B. - [...] zł (obciążone...

IV SA/Wa 2383/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-16

, iż A. L. zlecił przywóz odpadów na swoją nieruchomość dostarczając dokumenty świadczące o tym fakcie (pobranie gruntu z wykopu w trakcie budowy budynku przy ul...
- odmowa pozwolenia na budowę). W tym momencie staje się jasny motyw wykarczowania 40 letniego sadu oraz innych drzew nazywany 'zabiegami pielęgnacyjnymi' oraz podniesie...