Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ke 540/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-09-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. stwierdza, że zaskarżona decyzja...
z upoważnienia Prezydenta Miasta z dnia [...] w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku...

IV SA/Gl 1199/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-06-21

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję; 2) przyznaje radcy prawnemu A. M. tytułem nieopłaconej...
o świadczenia rodzinne odmówił przyznania P.C. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na rzecz M.C. Rozstrzygniecie oparto na ustaleniu, że M.C. - ojciec wnioskodawcy pozostaje...

I OPS 5/12 - Uchwała NSA z 2012-12-11

Prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolnika stanowi negatywną przesłankę przyznania tej osobie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust. 1 w związku z art...
Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] lipca 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, przedstawionego do rozstrzygnięcia składowi siedmiu...

II SA/Go 400/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla punkt 1 zaskarżonej decyzji w części dotyczącej daty...
rozpoczęcia płatności przyznanego świadczenia pielęgnacyjnego, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja w zakresie określonym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu. Burmistrz...

II SA/Sz 1291/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta...
do realizacji świadczeń rodzinnych, odmówił J. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad ciocią - Z. M., W uzasadnieniu decyzji organ przedstawił przepisy...

IV SA/Wr 235/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-07

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] lutego 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Samorządowe...
przyznania świadczenia pielęgnacyjnego - na osobę J. P. - utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu decyzji ostatecznej stwierdzono, że wnioskiem który wpłynął...

I OSK 1484/11 - Wyrok NSA z 2012-01-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia [...] marca 2011r. znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną...
Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2011 r. M. K. zwróciła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji...

I OSK 2005/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dnia [...] kwietnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 13...
2011r. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Decyzją z dnia [...] marca 2011 r. wydaną z upoważnienia...

IV SA/Wr 386/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-10-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. oddala skargę; II. przyznaje radcy prawnemu T. P...
A. K. świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad żoną B. K. uchyliło decyzję organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia., W dniu [...] lutego...

II SA/Po 543/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-12

uchwały Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (niepublikowana...
programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746 z 2011 r.) w zakresie w jakim uniemożliwia przyznanie przewidzianej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100