Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1049/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-01-25

namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów., Według aktualnego uregulowania, pracy we własnym...
rolnego do uzyskania zasiłku, o jakim mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, brak było podstaw do odmowy przyznania tego świadczenia, jeżeli skarżący spełniał...

II SA/Łd 899/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-08

lub szczególnym charakterze, organ odwoławczy stwierdził, iż skarżąca nie udokumentowała odpowiednich okresów zasiłkowych niezbędnych do przyznania jej tego świadczenia...
na liczbę dzieci - do 6 lat,, 2/ na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje pielęgnacyjny zasiłek rodzinny - dodatkowo do 3 lat...

II SA/Gd 2167/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-11

bowiem świadczenia pieniężne dla bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy, mają charakter ubezpieczeniowy i nie powinny pełnić funkcji socjalnych. Te zaś należy realizować w ramach...
usunięto ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zmianie innych ustaw /Dz.U. nr 93 poz. 569 - art. 3 pkt 1 lit...