Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Lu 308/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-07-07

z dnia 14 lutego 2022 r. nr SKO.41/3903/OS/2021 w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 2 września 2021 r. Wójt Gminy Trawniki odmówił...
przyznania J. Ż. świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad matką H. Ż.. W uzasadnieniu organ...

II SA/Op 131/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-09-29

Odwoławczego w Opolu z dnia 23 lutego 2022 r., nr SKO.40.3779.2021.śr w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję w części w jakiej...
skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r., 2) uchyla decyzję Prezydenta Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 4...

I OSK 1029/21 - Wyrok NSA z 2022-02-08

w W. z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenie o przyznaniu tego świadczenia 1...
w W. z [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego i orzeczenie o przyznaniu tego świadczenia...

I OSK 1050/21 - Wyrok NSA z 2022-02-07

w [...] z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego I. uchyla punkt 1 (pierwszy) zaskarżonego wyroku w części, w jakiej uchyla...
początkowej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego; II. uchyla punkt 2 (drugi) zaskarżonego wyroku w części, w jakiej uchyla punkt 2 (drugi) decyzji Burmistrza [...] z dnia...

II SA/Bd 537/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-08-17

[...] kwietnia 2022 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Burmistrza M. A. z dnia [...] lutego 2022 r...
A. odmówił przyznania Skarżącej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej wnioskowanego na męża. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia...

II SA/Op 254/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-11-17

lipca 2022 r., nr SKO.40.911.2022.śr w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
pielęgnacyjnego w związku z opieką na niepełnosprawną matką - i orzekając co do istoty sprawy - odmówił przyznania skarżącej wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 1...

II SA/Po 745/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-11-22

Kolegium Odwoławczego z dnia 26 sierpnia 2022 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Decyzją z dnia 26 sierpnia 2022 r., nr [...] Samorządowe...
2022 r. zwróciła się do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mężem A. G...

II SA/Po 599/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-10-25

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia 27 czerwca 2022 r. Nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę Wójt Gminy K. (dalej powoływany jako 'Wójt...
) świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad mężem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności., W uzasadnieniu decyzji Wójt wyjaśnił, że w świetle...

II SA/Bd 1175/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-01-12

[...] lipca 2021 r., nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. decyzją z dnia [...] lipca 2021 r...
w mocy zaskarżoną decyzję., W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że zaskarżoną decyzją organ I instancji odmówił Skarżącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego...

II SA/Łd 814/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-01-14

ze skargi M. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. B.A....
. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania opieki nad Z. L. w okresie od 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100