Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1904/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-15

polskich - jest niedopuszczalne. Skoro dla skarżącej jest to jedyne świadczenie i nie otrzymuje nawet dodatku pielęgnacyjnego z tytułu I grupy inwalidztwa i wieku...
- Niemcy, wynika, iż pobrane z zagranicy świadczenie pieniężne jest częściowym zaopatrzeniem wdowim. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

SA/Kr 3032/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-05-18

rozumie się kwotę świadczeń emerytalnych lub rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot...
. Według pierwszego z nich przez rentę lub emeryturę rozumie się kwotę świadczeń emerytalnych lub rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych...